180 Θέσεις εργασίας ανοίγουν στο Δημόσιο! Δείτε τις ειδικότητες!

Από neolaia.gr Team 15 Απριλίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ανακοινώνεται η έγκριση 180 νέων θέσεων εργασίας σε ΟΤΑ ανταποδοτικού χαρακτήρα/

Αναλυτικότερα:

Εγκρίνουμε τη σύναψη εκατόν ογδόντα (180) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.

Δείτε εδώ την απόφαση

Απόφαση

Δείτε επίσης: ΑΣΕΠ: Πότε κλείνουν οι αιτήσεις για τις ΜΟΝΙΜΕΣ θέσεις της 1Κ/2019!