50 Θέσεις εργασίας σε Δήμους – Δείτε τις προκηρύξεις!

Από neolaia.gr Team 26 Μαρτίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους, που μπορείς να διεκδικήσεις άμεσα υποβάλλοντας την αίτησή σου για τη θέση που σε ενδιαφέρει.

Αναλυτικά:

2 Θέσεις εργασίας – Δήμος Αγράφων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αγράφων, που εδρεύει στο Κερασοχώρι Ν. Ευρυτανίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγράφων, Τ.Κ.36071 Κερασοχώρι Ν. Ευρυτανίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Μαντή Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: (2237351121, 2237351300).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες ήτοι από 28/03/2019 έως και 8/4/2019.

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486