Νέες θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν σε Περιφέρεια της χώρας!

Από neolaia.gr Team 15 Μαρτίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Με προκήρυξη που δημοσιεύτηκε από την Περιφέρεια Αχαΐας, ανακοινώνονται νέες θέσεις εργασίας.

Αναλυτικότερα:

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 34 ή 60 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού Δέκα οκτώ (18) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες , ως αναφέρει η απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου 171 Πάτρα 26110 (κ. Λιναρίτη Ιωάννης τηλ. επικοινωνίας: 2613613706 & FAX 2610-452259 ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ταχ. Δ/νση Πανεπιστημίου 171 Πάτρα 26110).

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη

Δείτε επίσης: ΔΕΗ: Νέα προκήρυξη για θέσεις εργασίας – Δείτε τις ειδικότητες!