104 Θέσεις εργασίας ανοίγουν σε Δήμους – Μάθε περισσότερα!

Από neolaia.gr Team 14 Μαρτίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε ΟΤΑ α’ βαθμού.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει:

Αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη εκατόν τεσσάρων (104) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθμού, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

2. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΗ