35 Θέσεις εργασίας σε Δήμους και δημόσιους φορείς – Μάθε πώς θα κάνεις αίτηση!

Από neolaia.gr Team 12 Μαρτίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώνουν οι νέες προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν από δήμο και φορέα του δημοσίου, τις οποίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διεκδικήσουν υποβάλλοντας τις αιτήσεις τους.

Αναλυτικότερα:

5 Θέσεις εργασίας – Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου ανακοίνωσε την έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, μιας (1) θέσης Κατηγορίας ΤΕ Ναυτικών, τριών (3) θέσεων Κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών (χειριστές ηλεκτροκίνητων γερανών) και μιας (1) θέσης Κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών (χειριστής μηχανοκίνητων γερανών & λοιπών μηχ/των), καθώς το υφιστάμενο προσωπικό του ΟΛΒ δεν επαρκεί για την εύρυθμη λειτουργία του εμπορικού λιμένα κατά τις περιόδους αυξημένης κίνησης.

Κρίνεται προς το συμφέρον της Υπηρεσίας την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργία του εμπορικού λιμένα, προκειμένου να μην ανατεθούν εργασίες σε ανάδοχο-εργολάβο το οποίο συνεπάγεται αυξημένο κόστος για την Υπηρεσία.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Για την αντιμετώπιση της δαπάνης που θα προκύψει από τις ανωτέρω προσλήψεις και ανέρχεται περίπου στο ποσό των 60.000,00€ έχουν εγγραφεί στον εγκεκριμένο (αριθμ. πρωτ.
2814.3/92364/2018 Απόφαση του Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Δ/νση Προϋπολογισμού & Οικ. Πληροφόρησης), «Έγκριση προϋπολογισμών οικ. έτους 2019 δέκα (10) Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.») προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 (Κ.Α. 60.00) του ΟΛΒ οι σχετικές πιστώσεις.

Δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και η ανωτέρω δαπάνη είναι εντός του Μ.Π.Δ.Σ