3 Δήμοι της χώρας προκηρύσσουν νέες θέσεις εργασίας – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Από neolaia.gr Team 11 Φεβρουαρίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν από δήμους της χώρας κι εσύ μπορείς να κάνεις την αίτησή σου για αυτή που σε ενδιαφέρει!

Πιο αναλυτικά οι θέσεις ανά Δήμο:

15 Θέσεις Εργασίας- Δήμος Πατρέων

Ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα πέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης και συγκεκριμένα :

 • δυο (02) άτομα κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Τύμπανα)
 • τρία (03) άτομα κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Σαξόφωνο)
 • ένα (01) άτομο κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Φλάουτο)
 • τέσσερα (04) άτομα κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Κλαρίνο)
 • ένα (01) άτομο κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Ευφώνιο)
 • δυο (02) άτομα κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Τρομπέτα)
 • ένα (01) άτομο κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Όμποε)
 • ένα (01) άτομο κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών ( Κόρνο)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Απογραφικό Δελτίο ΙΚΑ
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 4. Τίτλους σπουδών – αναφερόμενα προσόντα σε κάθε ειδικότητα. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
 5. Βεβαίωση εμπειρίας, όπου απαιτείται
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να καταθέσουν δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση: στα γραφεία πρωτοκόλλου του Πολιτιστικού Οργανισμού Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτησής της 08-02-2019 έως την 18-02-2019 τις εργάσιμες ημέρες από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ..

Πληροφορίες: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ. 2610-361.521 και Τμήμα Δημοτικής Μουσικής τηλ 2610-425.515

Δείτε και την προκήρυξη!

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486