ΟΑΕΔ: Νέα επιδοτούμενα σεμινάρια – Δες πώς μπορείς να συμμετέχεις!

Από neolaia.gr Team 11 Ιανουαρίου 2019

ΟΑΕΔ: Δείτε αναλυτικά!

Δωρεάν επιδοτούμενα σεμινάρια ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-49 για εργαζόμενους από τις Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα:

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 του ΟΑΕΔ έτους 2018.

Οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν με 200€ (5€x40 ώρες) με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό Τραπεζικό λογαριασμό .

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα είναι διάρκειας 40 ωρών με τα εξής ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης:

 • Marketing/ Πωλήσεις
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Διαχείριση Συγκρούσεων/ Δύσκολων Περιστατικών και Συναισθηματική Νοημοσύνη.
 • Social Media Marketing
 • Βασικές Γνώσεις Ορολογίας Αγγλικής Γλώσσας για Επιχειρήσεις.

ΟΑΕΔ: Τα 8 νέα πρόγράμματα που ανοίγουν 42.933 θέσεις εργασίας ανέργων!

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 49 άτομα και για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,24%.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2019*

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

 • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους.
 • Καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το τρέχον έτος.
 • Απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους.
 • Το πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
 • Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Στο ανωτέρω πρόγραμμα δύνανται να συμμετέχουν και ανεξάρτητοι εργαζόμενοι:

 • Των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
 • Των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
 • Το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη αλλά καταβάλλεται γι΄αυτούς η εργοδοτική εισφορά (0,24%).

Διαδικασία συμμετοχής ανά κατηγορία καταρτιζομένου:*

Εποχικοί υπάλληλοι:

 • Υπεύθυνη δήλωση εποχικών υπαλλήλων & Έντυπο στοιχείων καταρτιζομένων
 • Online Αίτηση Συμμετοχής

Οι καταρτιζόμενοι των εποχικών επιχειρήσεων θα πρέπει να προσκομίσουν την λύση της σύμβασης εργασίας ή τη νέα σύμβαση.

Εργαζόμενοι μέσω επιχείρησης:

 • Υπεύθυνη δήλωση καταρτιζομένων μέσω επιχείρησης & Έντυπο στοιχείων καταρτιζομένων
 • Online Αίτηση Συμμετοχής

Ανεξάρτητοι εργαζόμενοι:

 • Online Αίτηση συμμετοχής
 • Υπεύθυνη Δήλωση ανεξάρτητου εργαζόμενου

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 • Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (παραλαμβάνεται αυτόματα με την συμπλήρωση της online αίτησης)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης ή ανεξάρτητου εργαζόμενου ή εποχικού εργαζόμενου
 • Νόμιμο Παραστατικό Εφορίας του ΑΦΜ
 • Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας ΙΚΑ (απο https://apps.ika.gr/eInsEligibility/)
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή)
 • Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης Ατομικού Λογαριασμού που να απεικονίζεται το ΙΒΑΝ
 • Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου
 • Αντίγραφο Καρτέλας Ενσήμων (50 ένσημα κατ’ ελάχιστο). Οι εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία, θα πρέπει να έχουν το λιγότερο 50 έως 300 ημερομίσθια το προηγούμενο έτος της εγκυκλίου (2017), εκ των οποίων τα 175 στον ίδιο εργοδότη το μέγιστο.

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή Δικαιολογητικών: Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, Ηράκλειο.
Πληροφορίες: κος Στυλιανός Πορτοκαλίδης

Τηλ: 2810302731

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486