Νέα προκήρυξη για θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Από neolaia.gr Team 11 Ιανουαρίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα:

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (9-12 Μαΐου 2019) καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτής.

Συγκεκριμένα, η πρόσληψη αφορά τον αναφερόμενο παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Η διοργάνωση της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΟΠΣ 5002343) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Γραμματειακής υποστήριξης 1

Στέλεχος Διοργάνωσης Πολιτιστικού Προγράμματος 1

Στέλεχος – Διοργάνωση Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών 1

Στέλεχος – Διοργάνωση Φεστιβάλ Μετάφρασης 1

Στέλεχος Δημοσιότητας, Προβολής και Επικοινωνίας 1

Στέλεχος για τη μετάφραση κειμένων ενημερωτικού και προωθητικού υλικού 1

Η προθεσμία υποβολής αίτησης μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά (στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού) λήγει τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14.00.