400 Θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό τομέα (11/01)

Από neolaia.gr Team 11 Ιανουαρίου 2019

Πολλές οι θέσεις και για αποφοίτους Λυκείου!

Πτυχίο Πανεπιστημίου (23 θέσεις)
Πτυχίο ΤΕΙ (30 θέσεις)
Δίπλωμα ΙΕΚ (18 θέσεις)
Απόφοιτος Λυκείου (95 θέσεις)
Επιστήμες Μηχανικών (70 θέσεις)
Επιστήμες Πληροφορικής (50 θέσεις)
Οικονομικές Επιστήμες (76 θέσεις)
Επιστήμες Επικοινωνίας (17 θέσεις)
Νομική Επιστήμη (12 θέσεις)
Επιστήμες Υγείας (20 θέσεις)
Επιστήμες Ζωής (1 θέση)
Γεωπονικές Επιστήμες (2 θέσεις)
Θετικές Επιστήμες (10 θέσεις)
Επιστήμες Εκπαίδευσης (7 θέσεις)
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (13 θέσεις)
Επιστήμες Αθλητισμού (3 θέσεις)
Τέχνες (10 θέσεις)
Ιατρική Επιστήμη (3 θέσεις)
Επιστήμες Διοίκησης (57 θέσεις)
Τουριστικές Επιστήμες (50 θέσεις)
Υπόλοιπες Επιστήμες (9 θέσεις)

Μάθε περισσότερα στο career.duth.gr