43 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμο – Δες τις ειδικότητες!

Από neolaia.gr Team 27 Δεκεμβρίου 2018

Δείτε αναλυτικά!

Θέσεις εργασίας ανακοινώνονται μέσω προκήρυξης και αφορούν τον Δήμο Περιστερίου.

Συγκεκριμένα, ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Περιστερίου, που εδρεύει στο Περιστέρι Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σύνθετων σκαπτικών μηχανημάτων- J.C.B.)
10 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου [Γ ή C κατηγορίας- με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
20 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
2 ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτου
1 ΔΕ Τεχνιτών (Σιδεράς) (άδεια ηλεκτροσυγκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης)
1 ΔΕ Τεχνιτών (Οικοδόμος)
5 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
3 ΔΕ Οδηγών [Γ ή C κατηγορίαςμε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

Αιτήσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.121 34 Περιστέρι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κου Ανδρέα Κακαρούχα (τηλ. επικοινωνίας: 2105701106, 2105701099). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486