Υποτροφίες 2018 από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Από neolaia.gr Team 20 Δεκεμβρίου 2018

Υποτροφίες 2018: Δείτε αναλυτικά!

Νέες υποτροφίες 2018 ανακοινώθηκε ότι θα χορηγηθούν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα:

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο του έργου «iReact-Next Generation» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 –2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Αλεξανδρίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προτίθεται να χορηγήσει τρεις (3)ανταποδοτικές υποτροφίες σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 5 & 6 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Θέση 01
Απαιτούμενα Προσόντα
– Πτυχίο Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ή Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής
– Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
– Υποψήφιος διδάκτορας στη γνωστική περιοχή της υπολογιστικής νοημοσύνης και του αυτομάτου ελέγχου
– Εμπειρία σε μεθόδους νευρωνικών δικτύων και αυτόματο έλεγχο, όπως αποδεικνύεται από διπλωματική εργασία, δημοσιεύσεις κτλ
– Γνώσεις αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1

Θέση 02
Απαιτούμενα Προσόντα
– Πτυχίο Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ή Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής
– Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
– Υποψήφιος διδάκτορας στη γνωστική περιοχή των ευφυών συστημάτων και του αυτομάτου ελέγχου
– Εμπειρία σε μεθόδους νευφυών συστημάτων και αυτόματο έλεγχο, όπως αποδεικνύεται από διπλωματική εργασία, δημοσιεύσεις κτλ
– Γνώσεις αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1

Θέση 03
Απαιτούμενα Προσόντα
– Πτυχίο Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ή Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής
– Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
– Υποψήφιος διδάκτορας στη γνωστική περιοχή της μαθηματικής μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης μη γραμμικών συστημάτων
– Εμπειρία στη μαθηματική μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση μη γραμμικών συστημάτων, όπως αποδεικνύεται από διπλωματική εργασία, δημοσιεύσεις κτλ
– Γνώσεις αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486