Νέα προκήρυξη ανακοινώνει θέσεις εργασίας! Μάθε περισσότερα!

Από neolaia.gr Team 23 Νοεμβρίου 2018

Δείτε αναλυτικά!

Μια νέα προκήρυξη ανακοινώνει θέσεις εργασίας και όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους με σκοπό διεκδίκησης.

Συγκεκριμένα, το Ν.Π.∆.∆. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ∆ήμου Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2018-2019.

Προθεσμία και τόπος υποβολής των αιτήσεων!

Όσοι ενδιαφέρονται για τις θέσεις εργασίας, µπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» (www.thorikos.gr) και του ∆ήµου Λαυρεωτικής ( www.lavreotiki.gr) και να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής καταθέτοντας όλα τα δικαιολογητικά τους, και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Αγίας Παρασκευής 1 Τ.Κ 19500 Λαύριο Αττικής υπόψη κ. Παντελαίων Μαρίας ∆Ε ∆ιοικητικού( Τηλ. Επικοινωνίας 2292027774)

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486