42 Θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους – Δείτε τις προκηρύξεις!

Από neolaia.gr Team 21 Νοεμβρίου 2018

Δείτε αναλυτικά!

Θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους της χώρας μέσω προκηρύξεων και καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν την αίτηση τους για τη θέση που τους αφορά.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας αφορούν τους παρακάτω Δήμους:

Αγίας Βαρβάρα

Την πρόσληψη έως 6 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ανακοινώνει η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας (∆.Η.Κ.Ε.Α.Β.), µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ. – µε ωριαία αποζηµίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2018-2019.

Η ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού γίνεται στα γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου και στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας (www.agiavarvara.gr) ενώ η δηµοσίευση της παρούσας γίνεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους κατά τις εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 10.00 έως 14.00, στα γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου, εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, από την επόμενη δηµοσίευσης της παρούσας. Γίνεται η κατάρτιση πινάκων σειράς προτεραιότητας και η ανάρτησή τους στα γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου.

Η υποβολή ένστασης από τους ενδιαφεροµένους γίνεται στα γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, µέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ηµερολογιακών) ηµερών από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων.

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486