ΟΑΕΔ: Ανοίγουν 5.500 θέσεις εργασίας ανέργων με μισθό έως 1.040 ευρώ!

Από neolaia.gr Team 12 Οκτωβρίου 2018

ΟΑΕΔ: Δείτε αναλυτικά!

Ένα νέο πρόγραμμα πρόκειτα να ξεκινήσει ο ΟΑΕΔ μέσα στον μήνα Οκτώβριο, το οποίο θα αφορά 5.500 θέσεις εργασίας ανέργων, οι οποίοι θα προσληφθούν και θα λαμβάνουν μισθούς αντίστοιχους με αυτούς δημοσίων υπαλλήλων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα έχει ως ωφελούμενους, ανέργους 22-29 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να απασχολούνται σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, λαμβάνοντας απολαβές αντίστοιχες ενός πρώτο-προσλαμβανόμενου υπαλλήλου στον δημόσιο τομέα της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Η διάρκεια του προγράμματος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, θα είναι 12μηνη. Βέβαια θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες σχετική υπουργική απόφαση και ανακοίνωση για την προκήρυξη του προγράμματος του ΟΑΕΔ, όπου θα καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες και τα κριτήρα για τους ωφελούμενους.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο:

την άμεση απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο επιστημονικό τους αντικείμενο,
την θεσμική αναβάθμιση του δημοσίου μέσω συγκεκριμένων project που εκτελεί υψηλά καταρτισμένο νέο εργατικό δυναμικό και
την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικία σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται:

— για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.040 ευρώ

— για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 990 ευρώ

— για ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδυάζεται η θεσμική αναβάθμιση κρίσιμων υπηρεσιών για τον πολίτη με μια ουσιαστική παρέμβαση ενάντια στην ανεργία και την υποαπασχόλιση των νέων επιστημόνων.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σε ασφαλιστικά ταμεία (σχεδόν 1.250 προσλήψεις σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ) αλλά και φορείς από τα υπουργεία Δικαιοσύνης, Υγείας, Εσωτερικών κ.α

Οι άνεργοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ και ΤΕΙ. Όταν δημοσιοποιηθεί η σχετική πρόσκληση, οι άνεργοι θα κληθούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΟΑΕΔ, ενώ το ΑΣΕΠ θα εποπτεύει την διαδικασία για την διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας.