Υποτροφίες 2018 από το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Από neolaia.gr Team 11 Οκτωβρίου 2018

Υποτροφίες 2018: Δείτε αναλυτικά!

Υποτροφίες 2018: Με ανακοίνωσή του το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, με ιδρυτές τους Νίκο και Λύντια Τρίχα, γνωστοποιεί πως προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά έναν μεταπτυχιακό φοιτητή στον τομέα της μεταλλουργίας, σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

*Οικονομική ενίσχυση ύψους 20.000 € και προέρχεται από δωρεά του ΚΙΚΠΕ στη μνήμη Ιάκωβου Αρ. Γκιουρουλιάν.

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

I. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα συμπληρωθεί και θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας του Ιδρύματος www.ipep-gr.org στο πεδίο αίτηση–υπεύθυνη δήλωση αφού πρώτα οι ενδιαφερόμενοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους (πεδίο Εγγραφή) ορίζοντας όνομα χρήστη username και κωδικό πρόσβασης password. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πατήσουν το πεδίο Σύνδεση, να πληκτρολογήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους και να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.
II. Αν υπάρξει οποιαδήποτε δυσκολία στην ηλεκτρονική συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης παρακαλώ να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος: [email protected] .
III. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση να συμπληρωθεί στην Ελληνική γλώσσα.
IV. Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στα υποχρεωτικά πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο.
V. Στο πρώτο μέρος της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης όπου αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία πρέπει να συμπληρωθεί μία διεύθυνση στην Ελλάδα για επικοινωνία.
VI. Τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή θα προσκομίζονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος μέσα σε κλειστό χάρτινο φάκελο, όπως ακριβώς εάν έπρεπε να παραδοθεί προς ταχυδρομική αποστολή, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία του υποψήφιου, τον αριθμό πρωτοκόλλου (ΑΠ) της υποβληθείσας αίτησης-υπεύθυνης δήλωσής του, και θα γίνονται δεκτά έως και πέντε (5) ημέρες μετά την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έως και την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018.

Η Γραμματεία θα παραλαμβάνει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 έως 15:00.

Σε οποιαδήποτε επικοινωνία του με το Ίδρυμα, ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει και να αναφέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου (ΑΠ) της υποβληθείσας αίτησης –υπεύθυνης δήλωσής του.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πρέπει να αποστείλετε στα γραφεία του Ιδρύματος τα ακόλουθα με την αντίστοιχη αρίθμηση:

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου.
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο από το Πανεπιστήμιο με αναλυτική βαθμολογία καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
  3. Βεβαίωση του Πανεπιστημίου ότι έχετε γίνει δεκτός/ή.
  4. Δύο συστατικές επιστολές από άτομα που μπορούν να δώσουν ακαδημαϊκές συστάσεις οι οποίες πρέπει να είναι πρόσφατες, πρωτότυπες και να απευθύνονται προς το Ίδρυμα.
  5. Πτυχία δύο ξένων γλωσσών (απλά φωτοαντίγραφα).
  6. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίου και γονέων (απλό φωτοαντίγραφο).

Τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα φέρουν την αντίστοιχη αρίθμηση άνω δεξιά.

Εάν δεν έχετε συνυποβάλει ένα δικαιολογητικό πρέπει στη θέση του να υπάρχει σημείωμά σας, ότι π.χ. θα αποσταλεί προσεχώς, ή όποια άλλη επεξήγηση θέλετε να δώσετε σχετικά με την προσωρινή έλλειψή του.

VII. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την οικονομική ενίσχυση στην περίπτωση που η διαμονή σας στον τόπο των σπουδών σας προξενήσει προβλήματα που οφείλονται σε υπαιτιότητά σας.