Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πολυτεχνείο Κρήτης

Από neolaia.gr Team 14 Σεπτεμβρίου 2018

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας είναι ανοιχτές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας»

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Σεπτέμβριος 28, 2018

Μάθε περισσότερα στο career.duth.gr

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μία (1) θέση στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον»»

Εννέα (9) θέσεις στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ για την πλήρη παρακολούθηση των προγραμμάτων και ιδιαιτέρως την πλήρη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το HORIZON 2020 και το ΕΣΠΑ 2014-2020»

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 1, 2018

Μάθε περισσότερα στο career.duth.gr