ΕΥΔΑΠ: Μέχρι πότε μπορείς να κάνεις την αίτηση σου για τις 220 θέσεις εργασίας;

Από neolaia.gr Team 21 Αυγούστου 2018

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν από την ΕΥΔΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι για ις 220 θέσεις εργασίας που αφορούν σε διάφορες ειδικότητες στην ΕΥΔΑΠ, όπως:

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 17
ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ 50
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 6
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ & Δ’ κατηγορίας 15
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ & Ε’ ή Γ’ & Δ’ κατηγορίας 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ κατηγορίας ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 25
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (Βοηθών Τεχνιτών) 21
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 77
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2

θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους  μόνο ταχυδρομικώς και με συστημένη επιστολή, από Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 έως και Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Διεύθυνση: «ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας – ΣΟΧ 1/2018 – Ωρωπού 156, 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ «.

Προσοχή: Oι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Βρες περισσότερες θέσεις εργασίας εδώ! 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486