Θέσεις εργασίας στο Χαμόγελο του Παιδιού – Δείτε τις ειδικότητες!

Από neolaia.gr Team 9 Αυγούστου 2018

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας είναι διαθέσιμες στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Οι ειδικότητες:

1. Παιδαγωγός – Αίγιο

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός
 • Υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Απαραίτητες συστάσεις

Πλήρης απασχόληση.

Περιοχή εργασίας: Αίγιο

2. Συντηρητής κτιρίων – Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εμπειρία σε εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης κτιρίων
 • Ηλεκτρολογικά
 • Ηλεκτροσυγκόλληση
 • Γενικές οικοδομικές εργασίες

Περιοχή εργασίας: Αθήνα

3. Παιδαγωγός – Κέρκυρα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός
 • Υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Απαραίτητες συστάσεις

Πλήρης απασχόληση.

Περιοχή εργασίας: Κέρκυρα

4. Οδηγός/Μεταφορέας – Χανιά Κρήτη

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’-Δ’-Ε ́ κατηγορίας
 • Πιστοποίηση ΠΕΙ (πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας)
 • Κάρτα ταχογράφου
 • Απόφοιτος λυκείου ή ΙΕΚ
 • Απαραίτητη η εμπειρία οδήγησης μεγάλων οχημάτων και χειρωνακτικής εργασίας
 • Επικοινωνιακός, οργανωτικός, έμπιστος σοβαρός και ευγενικός χαρακτήρας
 • Υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά

Περιοχή εργασίας: Χανιά Κρήτης

5. Παιδαγωγός/Παιδοκόμος – Κόρινθος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών
 • Σχετική επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία
 • Ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

6. Συντηρητής Κτιρίων – Αίγιο

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εμπειρία σε εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης κτιρίων
 • Ηλεκτρολογικά
 • Ηλεκτροσυγκόλληση
 • Γενικές οικοδομικές εργασίες

Περιοχή εργασίας: Αίγιο

7. Network Engineer – Αττική

Αρμοδιότητες της θέσης:

Η θέση εργασίας αφορά την υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού και αποτελείται από Cisco Call Manager, Cisco IP Phones, καθώς και Cisco Contact Server.

Επίσης θα υποστηρίζει τη λειτουργία των απομακρυσμένων γραφείων, που διατηρούν Cisco Call Manager Express, καθώς και την προσθήκη νέων
απομακρυσμένων γραφείων.

Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος θα εξυπηρετεί αιτήματα από χρήστες για αποκατάσταση βλαβών, διεκπεραίωση και επίλυση προβλημάτων δικτύου και χρηστών. Θα συμμετέχει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση νέων συστημάτων και εφαρμογών. Επίσης θα έχει ευθύνη για τη διατήρηση σταθερού περιβάλλοντος στα πληροφορικά συστήματα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων υπό πίεση
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας και πολλαπλών εργασιών
 • Αναλυτικό και ομαδικό πνεύμα
 • Άριστη γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Οργανωτικός
 • Επικοινωνιακός χαρακτήρας

Απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία:

 • Άριστη γνώση Cisco Call manager 8.5 – 11.5
 • Γνώση υποστήριξης Cisco ASA
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση VPN με τη χρήση Cisco ASA
 • Άριστη γνώση στην εγκατάσταση και στην υποστήριξη βασικών λειτουργιών δικτύου (DNS, File Services, Print Services, E-mail Services)
 • Υποστήριξη και διαχείριση δικτυακών συσκευών Cisco (Routers, Switches)
 • Άριστη γνώση VLANs
 • Άριστη γνώση στην εγκατάσταση και στην υποστήριξη desktop λειτουργικών συστημάτων Microsoft (XP to Windows 10) και εφαρμογών (Outlook)
 • Άριστη γνώση στην εγκατάσταση και στην υποστήριξη server λειτουργικών συστημάτων Windows (2008, 2012 κ.λπ.)

Επιθυμητές γνώσεις και εμπειρία στις παρακάτω τεχνολογίες:

 • MS SQL
 • MySQL
 • VMware ESXi
 • Linux

Πιστοποιήσεις:

Επιθυμητές οι παρακάτω πιστοποιήσεις:

 • Cisco CCNA Voice
 • Cisco CCNP Voice

Πλήρης απασχόληση.

Περιοχή εργασίας: Αττική.