Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Από neolaia.gr Team 12 Ιουλίου 2018

Δείτε αναλυτικά!

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «Ανάλυση Ρίσκου στις Θαλάσσιες Μεταφορές και Μελέτη των Παραμέτρων της Μπλε Ανάπτυξης»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη συνδυασμένης χημικής και βιολογικής διεργασίας για την υπερ-αποθείωση πετρελαϊκών προϊόντων»

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου (2) «OMIC-ENGINE-ΕΜΠ» της Πράξης «Synthetic Biology: from omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)»

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «WASSERMOD2 – Adsorptive Heat Transformation: Fundamental Research toward Next Generation Adsorbers and Application in Solar Cooling»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018

Μάθε περισσότερα στο career.duth.gr