ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για θέσεις εργασίας σε Υπουργείο!

Από neolaia.gr Team 14 Ιουνίου 2018

ΑΣΕΠ: Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώνει το ΑΣΕΠ με προκήρυξη του.

Συγκεριμένα, γνωστοποιείται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΓΘΗ465ΧΘΨ-ΟΗ7) για τηνπλήρωση των κάτωθι δέκα (10) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

Α. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

2. Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

3. Διεύθυνση Ελέγχου Δαπανών και Εκτέλεσης Πληρωμών

4. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Β. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων

1. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας

2. Διεύθυνση Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων

3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Γ. Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

1. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

2. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

3. Διεύθυνση Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής και Πειθαρχικών Θεμάτων