Θέσεις για Πρακτική Άσκηση στην ΕΥΑΘ

Από neolaia.gr Team 16 Απριλίου 2018

Δείτε αναλυτικά!

Θέσεις για εξάμηνη πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ στο αντικείμενο των σπουδών τους.

Οι θέσεις και οι ειδικότητες αναφέρονται αναλυτικά στον ακόλουθο Πίνακα:

Οι αιτήσεις των σπουδαστών/σπουδαστριών θα αξιολογηθούν και οι σπουδαστές/σπουδάστριες θα ενημερωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας για το αν επιλέχθηκαν ή όχι με email (σε περίπτωση έλλειψης email η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά).

Δικαιολογητικά μετά την επιλογή:

1. Σύμβαση από τη Σχολή (σε 3 αντίγραφα)
2. Βεβαίωση από τη Σχολή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις πραγματοποίησης πρακτικής
άσκησης
3. Φωτοτυπία της ταυτότητας (και οι 2 όψεις)
4. Φωτοτυπία του εγγράφου που αναφέρει τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ)
5. Φωτοτυπία του εγγράφου «Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ»
6. Φωτοτυπία της βεβαίωσης του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
7. Φωτοτυπία ατομικού λογαριασμού τράπεζας (κατά προτίμηση ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Όλα τα δικαιολογητικά (1-7) θα γίνουν δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
και μόνο σε έντυπη μορφή.

Οι αιτήσεις για την πρακτική άσκηση θα γίνουν δεκτές από Πέμπτη 12.04.2018 έως και Δευτέρα 30.04.2018 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου στα Κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ Α.Ε., Εγνατίας 127, 6ος όροφος.