ΚΕΑ: Νέα ανακοίνωση για πληρωμή δικαιούχων!

Από neolaia.gr Team 13 Μαρτίου 2018

ΚΕΑ: Δείτε αναλυτικά!

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, εγκρίθηκε η πληρωμή εκκρεμοτήτων και παλαιών δικαιούχων του πιλοτικού ΚΕΑ – Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Όπως ορίζεται,  από το Υπουργείο εγκρίνεται η μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 7.773,63 € (επτά χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και εξήντα τρία λεπτά) για την αποπληρωμή εκκρεμοτήτων σε 9 (εννέα) δικαιούχους του πιλοτικού προγράμματος Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα και του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (πρώτη φάση) ως ακολούθως:

A. Σε 2 (δύο) δικαιούχους του προγράμματος Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα συνολικού ποσού 2.290,30€ (δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά).

Β. Σε 7 (επτά) δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (πρώτη φάση) συνολικού ποσού 5.483,33€ (πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτά)

Δείτε επίσης: ΚΕΑ Μαρτίου 2018: Πότε θα γίνει η πληρωμή στους δικαιούχους;