ΕΛΤΑ: Επιτέλους δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα για τις 89 θέσεις εργασίας!

Από neolaia.gr Team 12 Μαρτίου 2018

ΕΛΤΑ: Δείτε αναλυτικά!

Επιτέλους δημοσιεύτηκαν από τα ΕΛΤΑ, τα αποτελέσματα για 89 θέσεις εργασίας που είχαν ανακοινωθεί μέσω δύο από τις πολυάριθμες προκηρύξεις που είχαν εκδοθεί τον τελευταίο καιρό.

1) Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν τα αποτελεσματα για την προσληψη προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαεννέα (19) ατόμων ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα

2) Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν τα αποτελεσματα για την προσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εβδοµήντα (70) ατόµων ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και τριάντα οκτώ (38) ατόµων ΥΕ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε., που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα