262 Θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα (12/03)

Από neolaia.gr Team 12 Μαρτίου 2018

Δείτε αναλυτικά!

Πτυχίο Πανεπιστημίου (26 θέσεις)
Πτυχίο ΤΕΙ (31 θέσεις)
Δίπλωμα ΙΕΚ (23 θέσεις)
Απόφοιτος Λυκείου (42 θέσεις)
Επιστήμες Μηχανικών (63 θέσεις)
Επιστήμες Πληροφορικής (62 θέσεις)
Οικονομικές Επιστήμες (48 θέσεις)
Επιστήμες Επικοινωνίας (11 θέσεις)
Νομική Επιστήμη (13 θέσεις)
Επιστήμες Υγείας (12 θέσεις)
Επιστήμες Ζωής (1 θέση)
Γεωπονικές Επιστήμες (2 θέσεις)
Κοινωνικές Επιστήμες (1 θέση)
Θετικές Επιστήμες (12 θέσεις)
Παιδαγωγικές Επιστήμες (1 θέση)
Τέχνες (7 θέσεις)
Ιατρική Επιστήμη (3 θέσεις)
Επιστήμες Διοίκησης (24 θέσεις)
Τουριστικές Επιστήμες (15 θέσεις)
Υπόλοιπες Επιστήμες (10 θέσεις)

Μάθε περισσότερα στο career.duth.gr