ΟΑΕΔ: Αυτές είναι οι υπηρεσίες που παρέχει ΔΩΡΕΑΝ και μάλλον δεν γνώριζες!

Από neolaia.gr Team 22 Δεκεμβρίου 2017

ΟΑΕΔ: Δείτε αναλυτικά!

Ο ΟΑΕΔ παρέχει κάποιες υπηρεσίες στου εγγεγραμμένους ανέργους, που πιθανότατα δε γνωρίζατε.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο εμπλουτισμού του συστήματος παροχής υπηρεσιών προς τους αναζητούντες εργασία, έκρινε αναγκαία την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας σειράς Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών  Δράσεων.

Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες συνιστούν δυναμικές παρεμβάσεις και έχουν ως στόχο την κινητοποίηση, ενδυνάμωση και διευκόλυνση των ανέργων στο πλαίσιο της προσπάθειας ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Οι δράσεις συμβουλευτικής που παρέχονται από τον Οργανισμό είναι:

  • Εργαστήρια Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης Ανέργων
  • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας
  • Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών

Ο Οργανισμός προκειμένου να παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες έχει αναπτύξει ένα δίκτυο εξειδικευμένων συμβούλων, τους οποίους έχει εκπαιδεύσει και συνεχώς επιμορφώνει, ώστε να  υλοποιούν αποτελεσματικά τις ανωτέρω δράσεις.

1)  Εργαστήρια Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης Ανέργων

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έχει ως στόχο την ενίσχυση παροχής υπηρεσιών απασχόλησης προς τους ανέργους και την ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας.

Ο ΟΑΕΔ λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την πολυπλοκότητα των συνθηκών της αγορά εργασίας, αναλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών για την ενεργοποίηση, ενδυνάμωση και υποστήριξη των αναζητούντων εργασία.

Τα Εργαστήρια ενεργοποίησης – Κινητοποίησης Ανέργων αποτελούν μέρος μίας σειράς  δράσεων- παρεμβάσεων που στόχο έχουν την άμεση και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των ανέργων για την παροχή των ακόλουθων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που προσφέρει ο Οργανισμός:

  1. Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  2. Συμβουλευτική Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
  3. Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών  

Επιδιωκόμενος σκοπός: Μέσω των Εργαστηρίων ενημερώνονται οι συμμετέχοντες με βιωματικό τρόπο τόσο για τη δομή όσο και για τα οφέλη που θα αποκομίσουν από τη συμμετοχή τους στις ομάδες συμβουλευτικής.

Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλουν αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος με στόχο την  άμεση  ένταξη τους στις ανωτέρω συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Σε ποιους απευθύνονται: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πολίτες που έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύει.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: Προκειμένου να συμμετάσχετε στη συγκεκριμένη δράση θα πρέπει να απευθυνθείτε σε Εργασιακό Σύμβουλο της υπηρεσίας που έχετε  εκδώσει την κάρτα  ανεργίας σας, ώστε να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες.

Πηγές Ενημέρωσης: Δελτία Τύπου ΟΑΕΔ, Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ, Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.oaed.gr

 

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486