ΟΑΕΔ: Αυτά είναι τα 6 προγράμματα για τις 59.180 θέσεις εργασίας ανέργων!

Από neolaia.gr Team 19 Δεκεμβρίου 2017

ΟΑΕΔ: Δείτε αναλυτικά!

Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν θέσεις εργασίας για ανέργους είναι τα εξής:

1) Πρόγραμμα προσλήψεων 15.000 ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης

Σε εξέλιξη από τις 20 Νοεμβρίου 2017, βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιχειρήσεων για την για την πρόσληψη 15.000 ανέργων, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, ηλικίας 30-49 ετών.

Ωφελούμενοι Άνεργοι

Οι 10.000 εξ αυτών θα προκύψουν από τα μητρώα το ΟΑΕΔ και οι 5.000 από τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕ∆, να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Προϋποθέσεις για επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά το τελευταίο 3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Αμοιβή

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και η ημερήσια επιχορήγηση ανά άτομο ανέρχεται σε 15€ για άνεργους εγγεγραμμένους τουλάχιστον 3 μήνες στο Μητρώο, 18€ για μακροχρόνια ανέργους και 22€ για δικαιούχους ΚΕΑ.

Ανάλογα με τους εργαζόμενους ανά επιχείρηση, θα προκύπτει και ο αριθμός των ωφελούμενων. Ειδικότερα ένας ωφελούμενος θα υπάρχει για επιχειρήσεις που έχουν έως τρία άτομα προσωπικό. Δύο ωφελούμενοι για επιχειρήσεις με προσωπικό από τέσσερα έως οκτώ άτομα, τρεις ωφελούμενοι για επιχειρήσεις από 9 – 19 άτομα και πέντε ωφελούμενοι για επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486