4 Νέες θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Από neolaia.gr Team 14 Δεκεμβρίου 2017

Δείτε αναλυτικά!

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 320/13.06.2017) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα» και ακρωνύμιο ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Λήμνο και στη Μυτιλήνη.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής στις Επιστήμες Τροφίμων
– Διδακτορικός τίτλος σπουδών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, στις επιστήμες των τροφίμων
– Τουλάχιστον Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
– Επιστημονικές δημοσιεύσεις στον τομέα της διατροφής, με έμφαση στην ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων
– Ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στον τομέα της διατροφής

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής στις Οικονομικές Επιστήμες
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, στον τομέα του marketing και των επενδυτικών προγραμμάτων
– Τουλάχιστον Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
– Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένου, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, (δ) παρουσιάσεις, (ε) χρήση υπολογιστή & διαχείριση αρχείων και (στ) βάσεις δεδομένων
– Γνώση λογισμικών στατιστικής ανάλυσης (Stata, SPSS, κτλ)

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχιούχος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
– Τουλάχιστον Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
– Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένου, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, (δ) παρουσιάσεις, (ε) χρήση υπολογιστή & διαχείριση αρχείων και (στ) βάσεις δεδομένων
– Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων ΧΜ-ΕΟΧ, Interreg (Εδαφικής Συνεργασίας, Ελλάδα Κύπρος)

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής στις Οικονομικές Επιστήμες ή/και τα Λογιστικά
– Μεταπτυχιακό Τίτλος Σπουδών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
– Τουλάχιστον Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
– Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένου, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, (δ) παρουσιάσεις, (ε) χρήση υπολογιστή & διαχείριση αρχείων και (στ) βάσεις δεδομένων
– Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην ηλεκτρονική λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Σεβαστό Χριστοφίδη (τηλ. 22510-36731, fax 22510-36709, email: [email protected])

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Δεκέμβριος 22, 2017

Μάθε περισσότερα στο career.duth.gr

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486