Επαγγελματικός Προσανατολισμός: 10 πράγματα που μπορείς να κάνεις με ένα πτυχίο Νομικής!

Από Αναστασία Χρονοπούλου 27 Νοεμβρίου 2017

Επαγγελματικός Προσανατολισμός στον κλάδο της Νομικής!

Δικαστικός Λειτουργός

Για να ακολουθήσει κανείς το δικαστικό κλάδο, θα πρέπει να εξεταστεί και να γίνει δεκτός να φοιτήσει στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Οι εξετάσεις προκηρύσσονται μια φορά το χρόνο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος δεκτός είναι να έχει συμπληρώσει δύο χρόνια από τη λήψη της άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, να έχει συμπληρώσει το 28ο έτους της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 45ο. Η επιλογή των εκπαιδευομένων κάθε σειράς πραγματοποιείται με τρεις παράλληλους αλλά διαφορετικούς διαγωνισμούς. Ο πρώτος αφορά την κατεύθυνση της Διοικητικής, ο δεύτερος της Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης και ο τρίτος των Εισαγγελέων. Οι απόφοιτοι διορίζονται σε θέση δοκίμου δικαστικού λειτουργού σε δικαστήριο που αντιστοιχεί, στον κλάδο τον οποίο παρακολούθησαν.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Νομική