ΟΑΕΔ πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα: Οδηγός για αιτήσεις και αμοιβές

Από neolaia.gr Team 22 Νοεμβρίου 2017

Δείτε αναλυτικά!

Ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της κινητοποίησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας,και με την αρωγή του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων προχωρεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των νέας γενιάς Προγραμμάτων Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Η συγκεκριμένη Δράση ξεκινά πιλοτικά σε 17 Δήμους οι οποίοι είναι θύλακες υψηλής και μακροχρόνιας ανεργίας, και επεκτείνεται σε άλλους 34 Δήμους της χώρας για να ολοκληρωθεί με το πρόγραμμα σε όλους τους 274 Δήμους της χώρας.

Τα νέα Προγράμματα είναι οκτάμηνης διάρκειας και απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους. Πέρα δε από την αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, στοχεύουν και στην προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της σύζευξης των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν σε αυτά θα απασχοληθούν στην υλοποίηση έργων που θα έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών των τοπικών κοινωνιών. Τα έργα αυτά επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, ανάλογα με τις ανάγκες τους, και στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, τη συντήρηση μικρών υποδομών, την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. Επίσης, τα νέα Προγράμματα περιλαμβάνουν Δράσεις Συμβουλευτικής και Κατάρτισης, με στόχο τη διευκόλυνση των ανέργων στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα εργαλείο υποβοήθησης των Ωφελουμένων αλλά και των Επιβλεπόντων Φορέων, στην κατεύθυνση της ομαλής υλοποίησης των Προγραμμάτων. Συνοπτικά, στοχεύει να γίνει ένα κείμενο αναφοράς που θα καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών, σύμφωνα και με όσα ορίζει η υπ’ αριθμόν 6.15107/5.12840(ΦΕΚ τεύχος B’, αριθ. 3975/12-12-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της Χώρας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των ωφελουμένων με χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ν. 4152/2013 ως ισχύει».

Δείτε εδώ τον Οδηγό

Οδηγός Ωφελουμένων

 

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486