eLearning Προγράμματα στο ΟΠΑ: Τι έδειξε η έρευνα που πραγματοποιήθηκε;

Από neolaia.gr Team 11 Οκτωβρίου 2017

Στο ΟΠΑ πραγματοποίησαν έρευνα για να δουν πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευόμενοι και στοχεύουν αναλόγως! Δείτε τα αποτελέσματα και κάντε την αίτηση σας για αυτά που ξεκινούν!

Το αυξημένο ενδιαφέρον για τη δια βίου μάθηση και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων συνδεδεμένων με την αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με την ταχύτατη διάδοση της ηλεκτρονικής μάθησης αποτελούν σημαντικά κίνητρα που ωθούν τα πανεπιστήμια και γενικότερα τους φορείς εκπαίδευσης να αναπτύξουν online μαθήματα.

Τέτοιου είδους μαθήματα και προγράμματα εκπαίδευσης αίρουν τους γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς που θέτει η συμβατική εκπαίδευση στην τάξη, διευκολύνοντας για παράδειγμα εργαζόμενους να τα παρακολουθούν σε διαστήματα που συνδυάζονται με τα ωράρια της δουλειάς τους ή εκπαιδευόμενους που ζουν μακριά από τις έδρες των πανεπιστημίων που τα προσφέρουν. Η ηλεκτρονική μάθηση (eLearning) παρέχει επίσης δυνατότητες ταχύτερης μάθησης με μειωμένο κόστος, σε σχέση με συμβατικά προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Στην ηλεκτρονική μάθηση, όμως, οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια, καθώς προέρχονται εν γένει από διαφορετικές κουλτούρες, ενδεχομένως και διαφορετικές χώρες, διαθέτουν διαφορετικά προσωπικά χαρακτηριστικά και εκπαιδευτικό υπόβαθρο, διαφορές που συχνά είναι εντονότερες από ό,τι σε συμβατικά προγράμματα εκπαίδευσης. Σε αυτό το διαφορετικό πλαίσιο μάθησης χρειάζεται να διερευνήσουμε και να κατανοήσουμε τους παράγοντες που επιδρούν στην online μαθησιακή εμπειρία και την κάνουν πετυχημένη. Μεταξύ άλλων, ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα έχει ως αποστολή του όχι μόνο την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους, αλλά και την ικανοποίηση τους από την όλη εκπαιδευτική εμπειρία.

Σε αυτά τα πλαίσια, η Μονάδα Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (eLearning) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ, πρώην ΑΣΟΕΕ) πραγματοποίησε μία έρευνα με στόχο τον προσδιορισμό των παραμέτρων που επηρεάζουν την ικανοποίηση των εκπαιδευόμενων των προγραμμάτων eLearning, ώστε να είναι δυνατόν να προβλεφθεί η προσδοκώμενη ικανοποίηση τους.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ποιότητας της εκπαιδευτικής εμπειρίας και αναλύθηκαν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στα προγράμματα eLearning, σε διαφορετικές θεματικές κατηγορίες, όπως στατιστική, λογιστική, εκπαιδευτική τεχνολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο και μάρκετινγκ. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συστηματική διαδικασία αξιολόγησης των γνώσεων των εκπαιδευόμενων (για παράδειγμα μέσω ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης) και το εκπαιδευτικό υλικό αποτελούν τις πιο σημαντικές παραμέτρους που σχετίζονται με την ικανοποίηση των εκπαιδευόμενων, ακολουθούμενες από την υποστήριξη των εκπαιδευόμενων και την οργάνωση και δομή του προγράμματος, ενώ οι μαθησιακοί στόχοι και η αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευόμενο φαίνεται να έχουν ουδέτερη επίδραση στην ικανοποίηση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανακοινώθηκαν σε επιστημονικό συνέδριο (11th Mediterranean Conference on Information Systems, Genoa, Italy, September 4-5, 2017).

Δεδομένου ότι η ικανοποίηση των εκπαιδευόμενων σχετίζεται, όπως φάνηκε από την έρευνα, σε μεγάλο βαθμό με το εκπαιδευτικό υλικό και τη διαδικασία αξιολόγησης των γνώσεων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων eLearning, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επενδύουμε στην ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού (βίντεο, ηλεκτρονικές σημειώσεις, διαδραστικές ασκήσεις), στις μεθόδους αξιολόγησης των γνώσεων που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι, αλλά και στην αξιολόγηση των προγραμμάτων eLearning συνολικότερα. Προτρέπουμε και βοηθούμε, επίσης, τους έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές του ΟΠΑ να αναπτύξουν προγράμματα eLearning υψηλών προδιαγραφών.

Μέσα στον Οκτώβριο ξεκινά ο νέος και ανανεωμένος 4ος κύκλος προγραμμάτων eLearning του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Τα 25 συνολικά προγράμματα, πολλά εκ των οποίων προσφέρονται για πρώτη φορά, είναι οργανωμένα σε 6 σύγχρονες κατηγορίες μεγάλης ζήτησης: Μάρκετινγκ & Πωλήσεις, Μάνατζμεντ & Στρατηγική, Τεχνολογίες Πληροφοριών, Χρηματοοικονομικά & Λογιστική, Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων και Επιχειρηματικότητα.

Η υποβολή αιτήσεων παρακολούθησης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της Μονάδας eLearning του ΟΠΑ στη διεύθυνση https://elearning.aueb.gr/. Μπορείτε επίσης να απευθύνεστε καθημερινά στη γραμματεία της Μονάδας (τηλ: 210 8203 753,  e-mail: [email protected]).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ