Προσοχή! Δείτε εδώ τα προσόντα για τις ΜΟΝΙΜΕΣ θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ

Από neolaia.gr Team 10 Οκτωβρίου 2017

Δείτε αναλυτικά!

ΕΛΤΑ θα προκηρύξουν το επόμενο διάστημα μετά από 10 χρόνια μόνιμες θέσεις εργασίας και τα προσόντα που απαιτούνται είναι τα εξής:

ΔΕ Διανομέων – Ταχυδρόμων:

Οποιοδήποτε πτυχίο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας. Για την ειδικότητα των διανομέων απαιτείται επίσης δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α’ εκτός του μοτοποδηλάτου.

ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης:

Δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του χρηματοπιστωτικών ή διοικητικών υπηρεσιών ή πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο Πολυκλαδικού Λυκείου ή ΤΕΛ ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Δείτε εδώ: Πώς κατανέμονται οι 525 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ