ΔΩΡΕΑΝ Μεταπτυχιακά 2017 – Ποια έχουν ακόμη ανοιχτές αιτήσεις;

Από neolaia.gr Team 17 Ιουλίου 2017

Δείτε αναλυτικά!

Δείτε εδώ τη λίστα με τα δωρεάν μεταπτυχιακά 2017 που έχουν ακόμη ανοιχτές αιτήσεις!

ΠΜΣ «Φιλολογία»

Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της επιστήμης στις ειδικότητες της ελληνικής φιλολογίας, της γλωσσολογίας και του θεάτρου-κινηματογράφου και η δημιουργία νέων επιστημόνων, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα συναφή Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακά Τμήματα, ορισμένα από τα οποία συναντούν σοβαρές δυσκολίες στην εξεύρεση εξειδικευμένου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.
Αιτήσεις μέχρι 31/07/2017

Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

Το Πρόγραμμα στόχο έχει την εξειδίκευση των φοιτητών σε θέματα Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει το Τμήμα. Έρχεται να θεραπεύσει τις ανάγκες σε προσφορά εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου υψηλής στάθμης από πλευράς των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος και, παράλληλα, να ικανοποιήσει τη ζήτηση για μεταπτυχιακές σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες στην Ελλάδα. Το Τμήμα είναι δέκτης τέτοιων αιτημάτων όχι μόνο από Έλληνες φοιτητές αλλά και από φοιτητές του εξωτερικού που ανήκουν από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
Αιτήσεις μέχρι 31/07/2017