Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην «Βιο-Οικονομία»

Από neolaia.gr Team 10 Μαΐου 2017

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες!

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη ενός καινούριου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην «Βιο-Οικονομία» (MSc. In Bioeconomics), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η βιοοικονομία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και επίκαιρο αντικείμενο και μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, τη βιώσιμη πρωτογενή παραγωγή, τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την εξισορρόπηση των κοινωνικών εξελίξεων. Το όραμα της βιοοικονομίας μπορεί να γίνει πραγματικότητα με βάση τη γνώση και την καινοτομία, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την εφαρμογή διεθνών πρoτύπων βιώσιμης ανάπτυξης, την επιτυχή αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων οι οποίες θα μεταβάλουν τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε.

Το εν λόγω πρόγραμμα συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να εφοδιάζει τα τους φοιτητές αλλά και τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών προς ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων για τη διατήρηση της βιο-ποικιλότητας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης και οικολογικής ανάπτυξης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Επομένως, πρόκειται για ένα συνεκτικό, διατομεακό και διεπιστημονικό πρόγραμμα με αντικείμενο την προετοιμασία, ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα βιο-οικονομίας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης, οικολογικής και επομένως βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.

Δες περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ 

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486