Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Μεταπτυχιακό με τίτλο «Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά»

Από neolaia.gr Team 10 Μαΐου 2017

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την έναρξη του 3ου κύκλου σπουδών του αναθεωρημένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» , το οποίο απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά

Μαθηματικά με δύο (2) κατευθύνσεις :

  •  Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων
  • Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα εισαχθούν στο Πρόγραμμα έως σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων όπως Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, Οικονομικών και Οικονομικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και άλλων Τμημάτων με συναφή γνωστικά αντικείμενα των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. Υποψήφιοι/ες μπορούν επίσης να είναι και τελειόφοιτοι των προαναφερθέντων Τμημάτων οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 προβλέπεται ότι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα είναι σε θέση να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση προ της έναρξης μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018.

Ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ. είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος : http://www.actuar.aegean.gr/academic_organizing.html .

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα

http://samosweb.aegean.gr/math/mathweb/index.php/el/academics-el/msc-online-applications-el έως την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας που είναι διαθέσιμη στην παραπάνω ιστοσελίδα και να επισυνάψουν τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία :

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Η επιλογή των φοιτητών/τριών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον γίνεται συνεκτιμώντας το βαθμό πτυχίου,τη βαθμολογία σε σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, συστατικές επιστολές, προσωπική συνέντευξη, τυχόν διπλωματικές εργασίες ή και επιστημονικές δημοσιεύσεις σε θέματα σχετικά με το Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος στο Καρλόβασι της Σάμου, είτε διαδικτυακά, εντός του Ιουνίου, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Δες περισσότερα μεταπτυχιακά εδώ

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην Ακαδημαϊκή Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, (κ. Ανδρέας Κατσιάνης τηλ. 22730-82310, Fax 22730-82309

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον σχετικό σύνδεσμο: (http://www.actuar.aegean.gr/postgraduate.html)

 

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486