Ακαδημία Αθηνών: Υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες

Από neolaia.gr Team 20 Μαρτίου 2017

Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) τον μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού.

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Ανάμεσα στα επιστημονικά αντικείμενα, τις Σχολές και τα Τμήματα των οποίων οι πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί, είναι και το Ποινικό Δίκαιο όλων των Νομικών Σχολών.

Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη µε έναρξη το έτος 2017-2018, και µπορεί να παραταθούν μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά µε την πορεία των σπουδών τους και τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως επαρκούν.

Δείτε περισσότερες υποτροφίες εδώ

Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) τον μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού.

Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και, μετά τη λήξη της μετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα µε απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, ενώ όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών, το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στο academyofathens.gr

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486