Υποτροφίες 2017: Όλες οι πληροφορίες για τις ευκαιρίες από τα Ελληνικά Πετρέλαια

Από neolaia.gr Team 6 Μαρτίου 2017

Ελληνικά Πετρέλαια

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους να πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους -με πλήρη φοίτηση και μέγιστη διάρκεια δύο έτη- σε αγγλόφωνα προγράμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ελβετία και στην Ολλανδία. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των σπουδών, οι υπότροφοι θα αποκτήσουν μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Master’s Degree). Υποτροφίες θα χορηγηθούν στους εξής επιστημονικούς κλάδους:

• Μηχανική με έμφαση στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών, όπως: Process and Chemical Engineering, Fuel Technology, Environmental Engineering, και Maintenance Engineering, δύο υποτροφίες,

• Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης με εφαρμογές στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών, όπως: ΜΒΑ, Finance and Economics, Petroleum Law and Policy, Petroleum Business Marketing and Management, Operations and Manufacturing Management, και Information Technology/Systems, τέσσερις υποτροφίες, και,

• Ερευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων με έμφαση στους τομείς: Exploration /Petroleum Geophysics, Petroleum Geosciences, και Petroleum Engineering, μία υποτροφία.

Προϋποθέσεις
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να μην υπερβαίνουν το 29ο έτος της ηλικίας και να είναι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Υποψήφιοι με επαγγελματική εμπειρία, σε χώρους συναφείς με τα επιδιωκόμενα αντικείμενα σπουδών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία, εφόσον η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 31ο έτος. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα και να είναι κάτοχοι Proficiency (κατά προτίμηση του Cambridge) ή άλλων ισότιμων διπλωμάτων.

Ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2017 ή η ημερομηνία επίσημης έναρξης του προγράμματος σπουδών. Οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν βεβαιώσεις προόδου σπουδών σε τακτά χρονικά διαστήματα, ωστόσο η παροχή της υποτροφίας μπορεί να ανασταλεί, μετά από αίτηση του υποτρόφου, για διάστημα μικρότερο του ενός έτους, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Εξάλλου, η Διοίκηση του Ομίλου δικαιούται να ανακαλέσει ή να διακόψει οριστικά την υποτροφία, όταν εκτιμά ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι που το επιβάλλουν, όπως η πορεία σπουδών και το ήθος του υποτρόφου. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 20.000 ευρώ ετησίως για δίδακτρα, καθώς και σε 1.000 ευρώ μηνιαίως για έξοδα διαβίωσης κατά τους μήνες παρακολούθησης του προγράμματος κάθε ακαδημαϊκού έτους. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι υπότροφοι έχουν την υποχρέωση, εφόσον τους ζητηθεί, να εργαστούν στον Ομιλο μέχρι τρία έτη.

Δες περισσότερες υποτροφίες εδώ 

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 28 Απριλίου, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονικό τρόπο και επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στη διεύθυνση: ΕΛΠΕ, Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι, ή στο e-mail: [email protected].

Περισσότερες πληροφορίες στο helpe.gr

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486