Εργασία στο Δημόσιο: Νέες θέσεις με σύμβαση έργου στην Ελληνική Αστυνομία!

Από neolaia.gr Team 1 Φεβρουαρίου 2017

αστυνομία

Aπόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ καθορίζει τον αριθμό των προσώπων που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου βάσει του άρθρ. 6 του ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διαβάστε περισσότερες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο!

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες στο ΦΕΚ