Υποτροφίες 2017: Όλες οι διαθέσιμες προκηρύξεις!

Από neolaia.gr Team 10 Ιανουαρίου 2017

υποτροφίες 2016

Η οικονομική κρίση αλλά και η ανάγκη να διευρύνουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να διεκδικήσουν με καλύτερες προοπτικές μια θέση εργασίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ωθούν κάθε χρόνο χιλιάδες νέους να αναζητήσουν μία από τις δεκάδες υποτροφίες που παρέχονται -μεταξύ άλλων- από ιδρύματα και μέσω κληροδοτημάτων που διαχειρίζονται φορείς, υπουργεία και πανεπιστήμια.

Κάνε Like στην σελίδα μας για να μαθαίνεις όλες τις υποτροφίες πρώτος!

Οι υποτροφίες που παρουσιάζουμε σήμερα σήμερα, αφορούν κυρίως μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές και μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε σε ιδρύματα της Ελλάδας είτε του εξωτερικού. Η κάθε προκήρυξη έχει διαφορετικά κριτήρια και προϋποθέσεις επιλογής, η υποβολή των αιτήσεων -ανάλογα με το ίδρυμα ή το κληροδότημα- λήγει από τα μέσα Ιανουαρίου έως και τα μέσα Μαρτίου, ενώ το μηνιαίο ποσό υποτροφίας που δίνεται κυμαίνεται από 300 έως και 1.000€.

Ιδρυμα Μποδοσάκη:

• υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό (ο αριθμός θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον των υποψηφίων)

• μηνιαίο ποσό υποτροφίας 400 έως 750 ευρώ και επιπλέον χρήματα για δίδακτρα

• υποβολή αιτήσεων έως 17 Φεβρουαρίου.

Οι κλάδοι
Οι υποτροφίες για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές αφορούν τους επιστημονικούς κλάδους Βιολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Περιβαλλοντικών Επιστημών: Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας, Ιατρικής, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Επιστήμης Υλικών.

Το χορηγούμενο μηνιαίο ποσό για την αντιμετώπιση δαπανών διαβίωσης είναι: Για τους υποτρόφους στα ελληνικά ή κυπριακά πανεπιστήμια 550 ευρώ, εφόσον ο υπότροφος σπουδάζει σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του, και 400 ευρώ, εφόσον σπουδάζει σε απόσταση μικρότερη των 60 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνον όσοι έχουν ελληνική ιθαγένεια ή και εθνικότητα. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνον όσοι έχουν ελληνική ιθαγένεια ή και εθνικότητα. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί

Για τους υποτρόφους στην υπόλοιπη Ευρώπη θα δίνονται 750 ευρώ και για τους υποτρόφους στις ΗΠΑ 1.000 δολάρια. Το Ιδρυμα δίνει επίσης χρήματα για δίδακτρα, εφόσον απαιτούνται.

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις:

• οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Ελληνες στην ιθαγένεια ή στο γένος

• να έχουν περιορισμένη οικονομική δυνατότητα

• και επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει

• ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο, καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις σχολές των ελληνικών πανεπιστημίων, Bien (16/20) για τα γαλλικά πανεπιστήμια, First Class Honours για τα αγγλικά πανεπιστήμια, 3,2 μόρια στα 4 για τα αμερικανικά πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα γερμανικά πανεπιστήμια 5

• η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών

• οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης.

Ιδρυμα Προποντίς:

• 50 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού και εξωτερικού

• υποβολή αιτήσεως έως τις 3 Φεβρουαρίου

Για το πρόγραμμα εξωτερικού το ίδρυμα προκηρύσσει είκοσι πέντε (25) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές Α’ και Β’ Κύκλου. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο για τους εξής κλάδους: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Επιστήμη Μηχανολόγων Μηχανικών, Οικονομικές Επιστήμες, Μαθηματικά. Για το πρόγραμμα εσωτερικού προκηρύσσονται 25 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στους παρακάτω κλάδους: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Οικονομικές Επιστήμες, Νομική, Μαθηματικά. Επιπλέον γίνονται δεκτές αιτήσεις για τον κλάδο της Πληροφορικής.

Ιδρυμα Περίθαλψης Τυφλών:

• 8 υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό

• μηνιαίο ποσό υποτροφίας 300-500 ευρώ

• υποβολή αιτήσεων έως 16 Ιανουαρίου

Προκειμένου να διεκδικήσουν τις υποτροφίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το 35ο έτος και να κατάγονται από τη Χίο. Το ύψος της κάθε υποτροφίας για σπουδές στο εξωτερικό ανέρχεται σε 500 ευρώ μηνιαίως και για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε 300 ευρώ μηνιαίως.

Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ):

Το ΙΚΥ έχει προκηρύξει πέντε θέσεις υποτροφίας για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ελληνες υποψήφιους διδάκτορες, που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ιδρύματος, σε έναν από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

1) Κοινωνικών Επιστημών

2) Οικονομικών Επιστημών

3) Νομικών Επιστημών

4) Ιστορίας και Πολιτισμού.

Tο ΙΚΥ θα καταβάλει στους επιλεγέντες Ελληνες ερευνητές: Mηνιαία υποτροφία για τρία (3) κατ’ ανώτατο όριο έτη, δαπάνες ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δαπάνες πρώτης εγκατάστασης. Απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΠΙΦ με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2017 και στη συνέχεια υποβολή στο ΙΚΥ, σε έντυπη μορφή, με καταληκτική ημερομηνία την 8η Φεβρουαρίου 2017.

Το Ιδρυμα Ωνάση επιδοτεί 130 νέους για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

• 130 υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

• Μηνιαίο ποσό υποτροφίας: 300 έως 1.000

• υποβολή αιτήσεως έως 28 Φεβρουαρίου.

Ιδρύματα του εξωτερικού: Θα δοθούν 80 υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες (με εξαίρεση τους κλάδους της Μετάφρασης-Διερμηνείας, Αρχειονομίας/ Βιβλιοθηκονομίας & Συντήρησης Εργων Τέχνης, Αρχαιοτήτων, Βιβλίου, Υφάσματος).

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι έχουν ελληνική ιθαγένεια ή και εθνικότητα.

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί, ενώ για τις υποτροφίες θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο για προγράμματα πλήρους παρακολούθησης.

Το μηνιαίο ποσό υποτροφίας ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για χώρες της Ευρώπης, 800 λίρες για την Αγγλία και 1.200 δολάρια για ιδρύματα των ΗΠΑ.

Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος: www.onassis.org A Υποτροφίες AΥποτροφίες προς Ελληνες AΥποτροφίες Εξωτερικού (Μεταπτυχιακά – Διδακτορικά) A Ηλεκτρονική Αίτηση μέχρι και 28/2/2017 και σημειώνουν τον κωδικό επιβεβαίωσης υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης. Στο 2ο βήμα, συγκεντρώνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα αποστέλλουν σε φυσική μορφή ταχυδρομικώς συστημένα μέχρι και 28/2/2017.

Ιδρύματα του εσωτερικού: Θα δοθούν 50 υποτροφίες. Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται: α) σε 300 ευρώ για υποτρόφους που σπουδάζουν στην ίδια πόλη με τη μόνιμη κατοικία της οικογένειας ή σε απόσταση μέχρι 40 χλμ. από αυτήν, β) σε 600 ευρώ για υποτρόφους που σπουδάζουν σε άλλη πόλη από τη μόνιμη κατοικία της οικογένειας και διαμένουν στον τόπο σπουδών γ) στους υποτρόφους χορηγείται επιπλέον ποσό μέχρι 3.000 ευρώ έναντι διδάκτρων ή και εξόδων πρώτης εγκατάστασης, εάν οι σπουδές απαιτούν δίδακτρα ή διεξάγονται σε άλλη πόλη από τη μόνιμη οικογενειακή κατοικία.

Για επτά πτυχιούχους με καταγωγή από την Πελοπόννησο και τις Σπέτσες

«Παν. Τριανταφυλλίδη»:

• 5 υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

• μηνιαίο ποσό υποτροφίας 700 ευρώ και 350 ευρώ για εξ αποστάσεως σπουδές

• υποβολή αιτήσεων έως 13 Μαρτίου.

Το υπουργείο Παιδείας προκηρύσσει τη χορήγηση με επιλογή πέντε (5) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη» για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού για ένα (1) έτος. Προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας είναι:

• να υπάρχει πτυχίο ημεδαπού Πανεπιστημίου (προτιμώνται οι πτυχιούχοι Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών.

• καταγωγή από την Πελοπόννησο

• ηλικία έως 36 ετών.

• εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σπουδών πανεπιστημίου του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από τον επίσημο φορέα της χώρας μας (ΔΟΑΤΑΠ).

Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται σε 700€ ενώ σε περίπτωση εξ αποστάσεως σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού σε 350€.

«Νικολάου Κρήτσκη»:

• 2 υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σε σπουδές σε ημεδαπά ΑΕΙ

• μηνιαία χορηγία 300 ευρώ

• υποβολή αιτήσεων από 6 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου.

Οσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν τις δύο υποτροφίες θα πρέπει να έχουν πτυχίο ημεδαπού πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, καταγωγή από τις Σπέτσες, ηλικία έως 36 ετών και να έχουν εγγραφεί σε εγκεκριμένο πρόγραμμα δεύτερου κύκλου ή τρίτου κύκλου σπουδών. Κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι ο βαθμός πτυχίου του Πρώτου Κύκλου Σπουδών. Η καταβολή της υποτροφίας για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 ή την έναρξη των σπουδών μέσα στο ακαδ. έτος 2015-2016. Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται στα 300€.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

 

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486