Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Μεταπτυχιακό με τίτλο Σχεδιασμός Φωτισμού

Από neolaia.gr Team 14 Νοεμβρίου 2016

εαπ-new-logo

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

Σκοπός – Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος:

Το ΠΜΣ «Σχεδιασμός Φωτισμού» έχει ως αντικείμενο την εις βάθος μελέτη θεμάτων που αφορούν στο συνδυασμό της τέχνης και της επιστήμης του φωτός και χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Συγκεκριμένα αντικείμενα στα οποία εστιάζει το ΠΜΣ αποτελούν η αντίληψη του φωτός και η επίδρασή του στον άνθρωπο, η σχέση της τέχνης με το φωτισμό, η επιστήμη της φυσικής του φωτός, ζητήματα φυσικού και τεχνητού φωτισμού από επιστημονική, καλλιτεχνική και τεχνολογική άποψη, η φωτιστική σύνθεση με τεχνητό και φυσικό φωτισμό και η προσομοίωση με υπολογιστή.

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην εξειδίκευση επιστημόνων α) ικανών να ασχοληθούν με την έρευνα ή να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα στο ευρύτερο πεδίο του σχεδιασμού φωτισμού, της τεχνολογίας του φωτισμού, τις εφαρμογές του για το δομημένο περιβάλλον και για καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, καθώς και να διερευνήσουν τις περιοχές αυτές σε σχέση με την ψυχολογία της οπτικής αντίληψης και β) με ολοκληρωμένες επιστημονικές γνώσεις στις ανωτέρω γνωστικές περιοχές, έτσι ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν εφαρμογές και να αντιμετωπίσουν προβλήματα που συχνά προκύπτουν στην επαγγελματική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα που ήδη ασκούν, ενώ παράλληλα να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχεδιασμός Φωτισμού ο φοιτητής αναμένεται να:

-Γνωρίζει βασικές έννοιες ως προς τις ιδιότητες του φυσικού και τεχνητού φωτός.

-Χειρίζεται τις ποικίλες δυνατότητες του φωτός σε πεδία όπως η αρχιτεκτονική, ο σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, το θέατρο, η φωτογραφία κ.λ.π.

-Διαθέτει επαρκή γνώση των τρόπων με τους οποίους το φως επηρεάζει τον άνθρωπο.

-Είναι σε θέση να συνθέτει λύσεις με σκοπό την επίτευξη καλλιτεχνικών εκφραστικών στόχων.

-Διακρίνει τις βασικές αρχές της ραδιομετρίας και φωτομετρίας.

-Αντιλαμβάνεται την κατάταξη των χρωμάτων και τις μεθόδους ανάμειξής τους.

-Διακρίνει τους τύπους των σκιών και τις εφαρμογές τους στις επιστήμες και τις τέχνες.

-Αναλύει τις απαιτήσεις ενός έργου φωτισμού.

-Υπολογίζει τις συνθήκες οπτικής άνεσης.

-Συνθέτει λύσεις τεχνικά ολοκληρωμένες.

-Υπολογίζει το κόστος του εξοπλισμού της λειτουργίας και της συντήρησής του.

-Διενεργεί έρευνα και να αναπτύσσει συνθέσεις σε ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και καλλιτεχνικής ευαισθησίας.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 3 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 21 Arts
– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486