Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Μεταπτυχιακό στην Διδακτική της Αγγλικής

Από neolaia.gr Team 14 Νοεμβρίου 2016

εαπ-new-logo

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Σκοπός του προγράμματος:
Ο κύριος σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους πτυχιούχους Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού, οι φοιτητές αναμένεται να:
1. ερμηνεύουν, να διεξάγουν και να παρουσιάζουν ερευνητικές μελέτες, συναφείς με το αντικείμενο,
2. κατανοούν και να επιδεικνύουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ως προς τη διδακτική  της αγγλικής γλώσσας και των στοιχείων της. Όσον αφορά τη διδακτική της γλώσσας, να εξετάζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους για την αποτελεσματική εκμάθηση του συνόλου των γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγή και κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου) ενώ για τη διδασκαλία των στοιχείων της αγγλικής γλώσσας (πολιτισμός / κουλτούρα, γραμματική, λεξιλόγιο, προφορά), να εξετάζουν, να αξιολογούν και να παράγουν κατάλληλο υλικό,
3. εξετάζουν με κριτική διάθεση έρευνες, σχετικές με την κατάκτηση και διδασκαλία της  αγγλικής γλώσσας, με απώτερο σκοπό να τις προσαρμόζουν και να τις εφαρμόζουν στην τάξη τους,
4. σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν Προγράμματα Σπουδών και διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.
5. παράγουν, να αναλύουν και να ερμηνεύουν εργαλεία μέτρησης για τη γλωσσική ικανότητα των μαθητών τους στην  αγγλική γλώσσα,
6. εντοπίζουν και επιλέγουν κατάλληλο διδακτικό υλικό με σκοπό να χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες στη διδακτική τους πρακτική προς όφελος των μαθητών τους ,
7. κατανοούν και εφαρμόζουν στην πράξη τις αρχές της διδακτικής της Αγγλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς,
8. αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας,
9. αναγνωρίζουν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πάνω σε βασικές αρχές προγράμματα για την επαγγελματική  ανάπτυξη των δασκάλων / καθηγητών της αγγλικής γλώσσας.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 3 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 14  Teaching training & education science
– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0114-Teacher training with subject specialization

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486