Εργασία: Δείτε τις 80 νέες θέσεις στον Δήμο Αμαρουσίου

Από neolaia.gr Team 7 Νοεμβρίου 2016

Δήμος Αμαρουσίου

Το Ν.Π.Ι.∆. µε την  επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» προκηρύσσει-ανακοινώνει την πρόσληψη έως ογδόντα (80) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2016-2017, όπως αυτές αξιολογούνται και εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δια της Διεύθυνσης «Άθληση για Όλους», Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων, αριθμού και ειδικοτήτων σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

 • ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 5
 • ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2
 • ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 8
 • ΜΛΑ-ΕΥΡΩΣΤΙΑ & ΥΓΕΙΑ- ΑΕΡΟΒΙΚΗ5
 • ΡΥΘΜΙΚΗ 5
 • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΗ 5
 • ΕΝΟΡΓΑΝΗ 4
 • ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 5
 • ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 2
 • ΤΖΟΥΝΤΟ 2
 • ΣΤΙΒΟΣ 2
 • ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 2
 • ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 8
 • ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕ ∆ΙΠΛΩΜΑ
 • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ 6
 • ΑΜΕΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ
 • ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΜΕΑ 6
 • ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ (ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α) 2
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ, ∆ΕΝ∆ΡΟΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ, ΣΧΟΙΝΟ∆ΙΑΠΕΡΑΣΗ Κ.Α.) 2
 • ΖΟΥΜΠΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ 3
 • ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 2
 • ΓΙΟΓΚΑ-ΠΙΛΑΤΕΣ 4

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι και δέκα (10) ημέρες μετά την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αμαρουσίου (οδός Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα), τηλ. επικοινωνίας : 210-6107.650-651 από την 06-11-2016 και για δέκα (10) ημέρες έως και την 15-11-2016. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.µ. έως τις 14.00 µ.µ.

Δείτε περισσότερες θέσεις εργασίας εδώ!

Αιτήσεις με (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Κάνε Like για να μην χάσεις ούτε μια νέα θέση εργασίας

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486