Εγγραφές Πρωτοετών 2015 – Ξεκινούν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου

Από neolaia.gr Team 10 Σεπτεμβρίου 2015

Παράταση στις ηλεκτρονικές προεγγραφές!

Από σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015, ξεκινούν οι εγγραφές πρωτοετών 2015, στα τμήματα και στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών θα διαρκέσουν έως την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι φέτος για πρώτη φορά οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών θα γίνονται μέσω του συστήματος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής προεγγραφής και της ηλεκτρονικής αποστολής των δικαιολογητικών εγγραφής, χωρίς να είναι πλέον αναγκαία η μετάβαση των επιτυχόντων στα αντίστοιχα τμήματα.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση της διαδικασίας εγγραφής ώστε να απαλλάσσονται οι επιτυχόντες  από το οικονομικό κόστος της μετακίνησής τους.

Πιο αναλυτικά:

Εντός του χρονικού διαστήματος: 10 – 22 Σεπτεμβρίου 2015, η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων περιλαμβάνει πλέον τα εξής στάδια:

 • Από τις 10 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2015, οι επιτυχόντες θα πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας: www.minedu.gov.gr ώστε να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, για να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση της ηλεκτρονικής εγγραφής – προεγγραφής τους.
 • Για να εισέλθουν στην εφαρμογή θα πρέπει να καταχωρίσουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που χρησιμοποίησαν στο μηχανογραφικό  τους δελτίο.
 • Σε περίπτωση που κάποιος επιτυχών δε θυμάται το password του, τότε οι σχολικές μονάδες παρέχουν τη δυνατότητα επαναδημιουργίας password.
 • Έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2015 (με ταχυδρομική σφραγίδα μέχρι και την προαναφερθείσα ημερομηνία), οι προεγγραφέντες επιτυχόντες πρέπει να αποστείλουν στη γραμματεία του τμήματος που πέτυχαν με ταχυμεταφορά (courier), ή αυτοπροσώπως τη συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής καθώς και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ταχυδρομικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων θα έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή προεγγραφής.
 • Η γραμματεία κάθε τμήματος ή σχολής, για να ολοκληρώσει τις ηλεκτρονικές εγγραφές, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι εισαγόμενοι με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων και με τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση, που θα έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά από το ΥΠΟΠΑΙΘ.
 • Για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της εγγραφής, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η γραμματεία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αιτιολογημένα επιπλέον δικαιολογητικά από τους εισαγομένους.
 • Αμέσως μετά την ηλεκτρονική προεγγραφή, κι εντός του διαστήματος 10 έως 22 Σεπτεμβρίου, οι επιτυχόντες πρέπει να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά και στην ηλεκτρονική εφαρμογή και στη σχετική εγκύκλιο.
 • Η χρονική προθεσμία 10 έως 22 Σεπτεμβρίου 2015, είναι αποκλειστική και δεσμευτική και ισχύει για την εγγραφή των εισαγομένων με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τους οποίους θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική προεγγραφή.
 • Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι νεοεισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των τμημάτων τους.
 • Κατά την ίδια χρονική προθεσμία πρόκειται να ολοκληρωθεί και η εγγραφή των εισαγομένων στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, κατόπιν συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις, για τους οποίους επίσης θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική προεγγραφή.
 • Αναφορικά με την προθεσμία και τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.
 • Οι ιδιώτες επιτυχόντες στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
 • Αξίζει να επισημανθεί ότι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, τόσο δηλαδή για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τους προεγγραφή από τις 10 έως τις 17 Σεπτεμβρίου μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας: www.minedu.gov.gr, όσο και για την αποστολή των δικαιολογητικών τους μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία της όλης διαδικασίας εγγραφών.
 • Από τις 10 έως τις 17 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν και οι εγγραφές των εισαχθέντων από ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ με διάκριση σε επιστημονικές Ολυμπιάδες.
 • Κατά τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και οι εγγραφές των εισαγομένων της ειδικής κατηγορίας των αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής. Για τις συγκεκριμένες 2 κατηγορίες δεν θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική προεγγραφή, αλλά η εγγραφή θα γίνει όπως πέρυσι και θα ακολουθήσει ξεχωριστή εγκύκλιος.
 • Οι παραπάνω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.
 • Αξίζει να επισημανθεί ότι στην περίπτωση που ένας υποψήφιος έχει εγγραφεί σε σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα σχολή ή στο τμήμα εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί προηγουμένως από την σχολή ή το τμήμα, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.