Δωρεάν Μεταπτυχιακά 2015: Πρόγραμμα Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών

Από gkapogiannis 15 Μαΐου 2015

μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1. Κυτταρογενετικής
2. Εφαρμοσμένης Γενετικής Μηχανικής, Γονιδιακής θεραπείας και βλαστικών κυττάρων
3. Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας
4. Κλινικής Χημείας
5. Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φαρμακολογίας
6. Μοριακής Φυσιολογίας
7. Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας
8. Μοριακής βάσης ασθενειών του ανθρώπου in vitro και in vivo διαγνωστικής
9. Βιοστατιστικής – Επιδημιολογίας
10. Βιοχημεία – Μοριακή Βιολογία – Μοριακή Γενετική

Για περισσότερες πληροφορίες:
– τηλέφωνο: 26510-07201
– e-mail: mkapitop@cc.uoi.gr