ΟΠΑ – ΕΚΠΑ: Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής»

Από neolaia.gr Team 23 Απριλίου 2015

μεταπτυχιακά

Το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (ΜΑΠ) λειτουργεί με την συνεργασία του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και των Τμημάτων α) Μαθηματικών και β) Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Β7/489/19.11.1998 που τροποποιήθηκε με την Υπ. Απόφαση Β7/95827/24.12.2008.

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15 τo Πρόγραμμα θα λειτουργήσει με βάση αναμορφωμένη Υπουργική Απόφαση 203914/Ζ1 ΦΕΚ 3479/τ.Β’/ 23- 12-2014. Τα συνεργαζόμενα Τμήματα ανακοινώνουν ότι δέχονται υποψηφιότητες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16.

Διάβασε επίσης: Μεταπτυχιακά 2015: Όλα τα διαθέσιμα των Ελληνικών Πανεπιστημίων (23/4/2015)

Διάρκεια

Το Πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) στα «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής». Το Πρόγραμμα λειτουργεί επίσης και ως Μερικής Φοίτησης (24μηνη διάρκεια) για εργαζόμενους φοιτητές.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί έως τριάντα πέντε (35) φοιτητές. Για την παρακολούθηση του Προγράμματος προβλέπονται δίδακτρα.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, (Φυσικομαθηματικών), Πληροφορικής, Στατιστικής, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών Σχολών (Τμημάτων Οικονομικής, Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων κλπ.) των ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής. Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία και αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ. Γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων. Όλοι οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να μπορούν να επιδείξουν έφεση και επάρκεια τόσο στις μαθηματικές μεθόδους όσο και στην κατανόηση της ποσοτικής ανάλυσης οικονομικών και διοικητικών θεμάτων.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό αρχείο.