Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Δωρεάν Μεταπτυχιακό στην «Προσχολική Εκπαίδευση»

Από neolaia.gr Team 18 Δεκεμβρίου 2014

μεταπτυχιακά

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Προσχολική Εκπαίδευση» που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις εξής εξειδικεύσεις:

1. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης (7 θέσεις)

2. Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση (6 θέσεις)

3. Γλωσσικός Γραμματισμός και Πολυγραμματισμοί στην Προσχολική Εκπαίδευση (7 θέσεις)

4. Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή (7 θέσεις)

5. Κοινωνία, Ετερότητα και Προσχολική Εκπαίδευση (7 θέσεις)

6. Τέχνη και Εκπαίδευση (6 θέσεις)

Θα γίνουν δεκτοί συνολικά 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι κατανέμονται στις ειδικότητες του προγράμματος όπως παραπάνω.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων που θεραπεύουν τις Επιστήμες της Αγωγής καθώς και πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με την προϋπόθεση του άρθρου 16 του Ν. 2327/95.

Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων (άριστα 100 μονάδες): – Γενικός βαθμός Πτυχίου 20 – Βαθμός στη γραπτή Εξέταση στο αντικείμενο ειδίκευσης 60 – Επίδοση στη Διπλωματική Εργασία 02 – Ερευνητικές Εργασίες και Δημοσιεύσεις 04 – Προφορική Συνέντευξη 12 – Βαθμός δεύτερου Πτυχίου/Μεταπτυχιακό 02 Σύνολο: 100 Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 εξάμηνα.

Το μεταπτυχιακό δεν έχει δίδακτρα. Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη, την αίτηση, τον εσωτερικό κανονισμό και το ΦΕΚ ίδρυσης στη σελίδα των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος: http://ecedu.uoi.gr/index.php/studies/postgraduate

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486