ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Δείτε το περιέχομενο των προγραμμάτων Voucher 2014 που έχουν ανακοινωθεί

Από neolaia.gr Team 17 Νοεμβρίου 2014

Καταγραφή

Το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1989 ως εταιρία συμβούλων κατάρτισης, με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» και έδρα την Αθήνα, ενώ το 1995 μετεξελίχθηκε σε Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), με έναν από τους υψηλότερους βαθμούς αξιολόγησης, ως αποτέλεσμα της μεγάλης εμπειρίας και τεχνογνωσίας που απέκτησε στον τομέα της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων.

Συνεργαζόμαστε με ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, διαφόρων κλάδων, ενώ παράλληλα αναλαμβάνουμε και πραγματοποιούμε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης, από Δημόσιους Φορείς Διαχείρισης (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Περιφέρεια Αττικής, ΟΑΕΔ κλπ). Αποτελούμε μέλος διεθνών και εθνικών επαγγελματικών ενώσεων και φορέων όπως του Chartered Institute of Personnel and Development (C.I.P.D.) της Βρετανίας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ (Ε.Ι.Ε.Π.) του Business Innovation Centre (B.I.C.) Αττικής, της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΑΣΕ) του Ε.Β.Ε.Α., του ΠΑΣΥΚΕΚ κλπ.

Το 2014 θα συνεχίσουμε την παρουσία μας στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης δημιουργώντας τμήματα για τα προγράμματα Voucher, που ήδη έχουν ανακοινωθεί, συνεχίζοντας την περσινή επιτυχία. Συγκεκριμένα 1 στους 3 που επέλεξαν το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ για να υλοποιήσουν πρόγραμμα Voucher, υπέγραψαν σύμβαση εργασίας με την εταιρεία που πραγματοποίησαν την πρακτική τους. Στόχος μας είναι η άνοδος αυτού του ποσοστού μέσα από την ταύτιση των προσόντων του ανέργου με τα προσόντα των θέσεων των εταιρειών. Χρησιμοποιούμε διαδικασίες που δίνουν μεγάλη σημασία στις επιλογές του κάθε καταρτιζόμενου.

Περιεχόμενο των προγραμμάτων Voucher 2014 που έχουν ανακοινωθεί:

«Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Σκοπός της Δράσης:

Η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Η Δράση αφορά 30.000 άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών:

 • 12.000 Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ-Παν/μιων Εξωτερικού)
 • 18.000 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείου, ΙΕΚ)

Τα οφέλη:

 • Εκπαιδευτικό επίδομα θεωρητικής κατάρτισης  480 €
 • Πρακτική άσκηση σε μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 5 μηνών.
 • Αμοιβή πρακτικής άσκησης 2.070 €, για τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Αμοιβή  πρακτικής άσκησης 1.800 €, για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Τακτική επαφή των ωφελούμενων με τους επόπτες των ΚΕΚ και των επιχειρήσεων.
 • Δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας. 

«Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Σκοπός της Δράσης:

Η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Η Δράση αφορά 12.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών:

 • 3.000 Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ – Παν/μιων Εξωτερικού)
 • 9.000 Απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ)

Τα οφέλη:

 • Εκπαιδευτικό επίδομα θεωρητικής κατάρτισης  480 € για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Εκπαιδευτικό επίδομα θεωρητικής κατάρτισης  720 € για απόφοιτους υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Πρακτική άσκηση σε μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 5 μηνών.
 • Αμοιβή πρακτικής άσκησης 1.930 €, για τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Αμοιβή  πρακτικής άσκησης 1.520 €, για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Τακτική επαφή των ωφελούμενων με τους επόπτες των ΚΕΚ και των επιχειρήσεων.
 • Δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας.

«Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση»

Η Δράση αφορά 16.600 ανέργους ηλικίας 29-64 ετών και περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 300 ωρών.
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
 • Εγγυημένη απασχόληση μετά την λήξη της κατάρτισης: το 25% των εκπαιδευθέντων θα προσληφθεί για τουλάχιστον 2 μήνες, με ελάχιστες αποδοχές 25 ημερομίσθια ανά μήνα. Η πρόσληψη θα γίνει το αργότερο 30 εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος της κατάρτισης.
 • Επίδομα 1.600 ευρώ.

Μπορείτε να δηλώσετε το ΚΑΥΑΣ σας για τα προγράμματα  ΕΔΩ

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ