Συνέδριο: Καινοτομία και σύγχρονα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης

Από neolaia.gr Team 21 Μαρτίου 2014

foititiko-synedrio

Είναι πλέον σαφές ότι τα τελευταία χρόνια έννοιες όπως ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, κοινωνικά δίκτυα, on line κοινότητες, εταιρική κοινωνική δικτύωση είναι έννοιες που κερδίζουν συνεχώς τη προσοχή των εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επόμενη γενιά των ηγετών των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων και τις στρατηγικές αυτών, σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο διαδικτυακό κοινωνικό περιβάλλων.

Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια είναι πλέον σαφές ότι πληθώρα μεθοδολογιών και αλγορίθμων επιχειρησιακής έρευνας έχουν αναπτυχθεί για την επίλυση διαφόρων πολύπλοκων επιχειρησιακών προβλημάτων. Ειδικότερα η επιχειρησιακή έρευνα συμβάλλει κατά καιρούς στην επιστημονική μελέτη προβλημάτων, στην ανάδειξη λύσεων και διαδικασιών

και στην αποτύπωση κατευθύνσεων δράσης σε διάφορους τομείς της διοικητικής επιστήμης. Η σύγχρονη αντίληψη της επιχειρησιακές έρευνας δημιουργεί όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάδειξη της ως σημαντικό εργαλείο στη λήψη των αποφάσεων.

Στόχος του συνεδρίου είναι να φέρει κοντά ερευνητές από διάφορους επιστημονικούς τομείς και να δώσει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς διδακτορικούς φοιτητές καθώς επίσης και νέους απόφοιτους να παρουσιάσουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα επιστημονικές εργασίες, να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν για τα ερευνητικά αποτελέσματα σε διάφορους τομείς ειδικού ενδιαφέροντος, σε συνδυασμό με τα εργαλεία και τις εφαρμογές της επιχειρησιακής έρευνας. Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 200 φοιτητές, προερχόμενοι από διάφορα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Το συνέδριο επιδιώκει να καλύψει μια ευρύτερη γκάμα ερευνητικών αντικείμενων και πεδίων ενδιαφέροντος. Αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές. Ως εκ τούτου, κάθε εργασία που ανήκει στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Κοινωνικής Δικτύωσης είναι ευπρόσδεκτη.

 • Αποθήκες Δεδομένων και Συστήματα OLAP,
 • Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Εφαρμογές,
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού,
 • Διαχείριση Γνώσης, Εξόρυξη Γνώσης και Ανάλυση Δεδομένων,
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Μεταφορές,
 • Διοίκηση Παραγωγής και Έργων,
 • Εκπαίδευση
 • Ενεργειακή Διαχείριση και Πολιτική,
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα,
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία,
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,
 • Ευρετικοί και Μεθευρετικοί Αλγόριθμοι.
 • Ευφυή Συστήματα και Τεχνολογία Λογισμικού,
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν,
 • Θεωρία Αποφάσεων και Παιγνίων,
 • Κοινωνική Δικτύωση,
 • Μαθηματικός Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης,
 • Μάρκετινγκ και Διοίκηση Υπηρεσιών,
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων,
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης,
 • Πολυκριτηριακή Ανάλυση,
 • Πολυκριτήριος Μαθηματικός Προγραμματισμός,
 • Πράσινη Επιχειρηματικότητα,
 • Προσομοίωση,
 • Καινοτομία,
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων,
 • Τεχνητή Νοημοσύνη,
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
 • Χρηματοοικονομική Μηχανική.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις για συμμετοχή στο συνέδριο υποβάλλονται ηλεκτρονικά: Φόρμα Συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο είναι :

 • 30 € για τους Φοιτητές που θα παρακολουθήσουν στο Συνέδριο.
 • 50 € για τους Φοιτητές που θα παρουσιάσουν εργασίες στο Συνέδριο.
 • 70 € για τα Μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε.
 • 90 € για τα μη Μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε.

Η συμμετοχή στο συνέδριο περιλαμβάνει το δικαίωμα παρακολούθησης των εργασιών του συνεδρίου, τη διάθεση υλικού και των Πρακτικών του Συνεδρίου, και τη συμμετοχή σε όλες τις επίσημες κοινωνικές εκδηλώσεις (Γεύματα, Cafe Break). Ειδικά για τις εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση στο συνέδριο, και προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, τουλάχιστο ένας εκ των συγγραφέων θα πρέπει να έχει εγγραφεί ως σύνεδρος. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν δεκτές θα εκδοθούν σε έντυπη μορφή. Τα πρακτικά του συνεδρίου με το πλήρες κείμενο των εργασιών θα εκδοθούν σε ειδικό τόμο πρακτικών (proceedings) ηλεκτρονικής μορφής, ο οποίος θα λάβει επίσημο κωδικό ISBN και θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες. Τόσο οι βραβευθείσες εργασίες όλων των κατηγοριών όσο και επιλεγμένες εργασίες θα γίνουν δεκτές προς δημοσίευση μετά από κρίση σε τακτικά – ειδικά τεύχη διεθνών επιστημονικών περιοδικών.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μια καινοτομία η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο 2ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο είναι η εξ αποστάσεως παρουσίαση εργασιών με τη χρήση σύγχρονών τεχνολογιών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν εργασίες σε προγραμματισμένες συνεδρίες, διατηρώντας ταυτόχρονα το σύνολο των πλεονεκτημάτων που θα απόρρεαν από την φυσική τους παρουσία στο χώρο του συνεδρίου. (Πρόγραμμα Συνεδρίου, Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά του Συνεδρίου, Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά, Βεβαίωση Παρουσίασης, Αντίγραφο των Πρακτικών του Συνεδρίου).

ΒΡΑΒΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασίες που θα υποβληθούν από Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμός καλύτερης φοιτητικής εργασίας. Η κρίση των εργασιών θα γίνει από ειδική επιστημονική επιτροπή. Οι πρώτες τρεις εργασίες για κάθε μια από τις κατηγορίες θα λάβουν χρηματικό έπαθλο και έπαινο σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθήθηκε σε προηγούμενα συνέδρια από την Ε.Ε.Ε.Ε.

ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν δεκτές θα εκδοθούν σε έντυπη μορφή. Τα πρακτικά του συνεδρίου με το πλήρες κείμενο των εργασιών θα εκδοθούν σε ειδικό τόμο πρακτικών (proceedings) ηλεκτρονικής μορφής, ο οποίος θα λάβει επίσημο κωδικό ISBN και θα διανεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες. Τόσο οι βραβευθείσες εργασίες όλων των κατηγοριών όσο και επιλεγμένες εργασίες θα γίνουν δεκτές προς δημοσίευση μετά από κρίση σε τακτικά – ειδικά τεύχη διεθνών επιστημονικών περιοδικών.

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Πειραιά – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Εργαστήριο Συστημάτων Πληροφοριών Διοίκησης & Νέων Τεχνολογιών.
 • Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 • Συνεδριακό Κέντρο Τ.Ε.Ι Πειραιά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

• 1 – 3 Απριλίου 2014

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 • Υποβολή Περιλήψεων : 24 Μαρτίου 2014
 • Ανακοίνωση Αποδοχής : 28 Μαρτίου 2014
 • Κατάθεση Πλήρους Κειμένου για τα Πρακτικά : 31 Μαΐου 2014

 Δελτίο Τύπου

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ