Αφιέρωμα Μεταπτυχιακά | ΕΚΠΑ – Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Από neolaia.gr Team 4 Μαΐου 2012

Συνεχίζουμε το αφιέρωμα με το εθνικό και καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα με την Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.             

Τμήμα Νομικής

ΠΜΣ – Α’ Ιδιωτικού Δικαίου

Το ΠMΣ έχει ως αντικείμενο μεταπτυχιακές σπουδές στο Αστικό Δίκαιο και συναφή αντικείμενα. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τους παραδοσιακούς κλάδους του Αστικού Δικαίου (Γενικές Αρχές, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο), αναπτύσσονται και ειδικότερα σύγχρονα αντικείμενα που άπτονται του πεδίου του Αστικού Δικαίου, όπως το Δίκαιο των Τραπεζικών Συναλλαγών, οι Θεσμοί Αγγλοσαξονικού και Αμερικανικού Δικαίου, το Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο – με έμφαση ιδίως στο Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή – Ζητήματα Αδικοπραξίας, το Δίκαιο του Κτηματολογίου, Σύγχρονες Εξελίξεις στην Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα, το Δίκαιο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Νέες Μορφές Συμβάσεων της Σύγχρονης Οικονομίας, η Ερμηνεία Νόμων και Δικαιοπραξιών, Σύγχρονα Προβλήματα Οικογενειακού Δικαίου, το Ηλεκτρονικό Αστικό Δίκαιο, το Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η Ανώμαλη Εξέλιξη των Συμβάσεων σε Συγκριτική Επισκόπηση, το Δίκαιο Αστικής Ιατρικής Ευθύνης κ.ά.

ΠΜΣ – B’ Ιδιωτικού Δικαίου

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών διδακτικών εξαμήνων, από τα οποία τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων, το δε τρίτο την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο γνωστικό αντικείμενο της κατευθύνσεως που έχει επιλέξει ο φοιτητής. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν παραδόσεις εμβάθυνσης, φροντιστηριακές εργασίες ή ασκήσεις, ερευνητικά σεμινάρια και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εξειδικεύονται δε σε σχέση με κάθε γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Ελληνογαλλικό Π.Μ.Σ «Εξειδικευμένο δημόσιο δίκαιο»- Σύμπραξη Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Montesquieu-Bordeaux IV

Σκοπός του ελληνογαλλικού Π.Μ.Σ είναι η εμβάθυνση και κατάρτιση πτυχιούχων νομικής επιστήμης σε εξειδικευμένα αντικείμενα του δημοσίου δικαίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ειδίκευση και συμμετοχή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας αλλά και στη διαμόρφωση και προσαρμογή της επιστημονικής σκέψης.

ΠΜΣ Ποινικών Επιστημών

Ο Τομέας Ποινικών Επιστημών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001–2002 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Ποινικές Επιστήμες». Η επιτυχής περάτωση των σπουδών αυτών οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή σε διδακτορικό τίτλο. Σκοποί του Προγράμματος είναι αφενός μεν η κάλυψη των αναγκών παροχής εξειδικευμένης γνώσης και ανάπτυξης της έρευνας στο χώρο των Ποινικών Επιστημών, αφετέρου δε η διασύνδεση της διδασκαλίας με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

ΠΜΣ – Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (Ιστορία, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό)

Ο Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (Ιστορία, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό) οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο, από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, είναι μονοετές. Το ΠMΣ έχει ως αντικείμενο μεταπτυχιακές σπουδές στους επιμέρους κλάδους του Τομέα. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση και εξειδίκευση των γνώσεων νέων επιστημόνων στις κατευθύνσεις της Ιστορίας, Φιλοσοφίας, της Κοινωνιολογίας του δικαίου, καθώς και του Εκκλησιαστικού δικαίου.

ΠΜΣ- Διεθνών Σπουδών

Το ΠΜΣ του Τομέα Διεθνών Σπουδών απευθύνεται σε πτυχιούχους νομικών, πολιτικών και οικονομικών τμημάτων που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους σε κάθε μία από τις κατευθύνσεις του προγράμματος σε θεωρητικό επίπεδο και σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών. Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων νομικών γνώσεων στις κατευθύνσεις του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου, υπό το φως των μετασχηματισμών της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, καθώς και η μεθοδολογική εμβάθυνση στους τομείς αυτούς. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη μιας ολιστικής και διεπιστημονικής σκέψης με άξονα το Δίκαιο και η προβολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και της ελληνικής επιστημονικής σκέψης στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.

Επικοινωνία

Ακαδημίας 45, 10672 Αθήνα

Τηλ: 210 368 8646

Fax: 210 368 8640

E-mail: webmaster@law.uoa.gr

Site: http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε κατευθύνσεις:

  • Χρηματοοικονομική
  • Οικονομική Πολιτική
  • Τραπεζική
  • Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα.
  • Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

Επικοινωνία:

Τα γραφεία της Γραμματείας στεγάζονται στο κτίριο της οδού Ευριπίδου 14, στον 4ο όροφο. Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-16.00.

Μ. Κολομιτσίνη, 210-3689849,  mkolom@econ.uoa.gr

Γ. Χατζηνικολάου, 210-3689821, gchatzin@econ.uoa.gr

FAX Γραμματείας: 210-3689849.

Site:http://www.econ.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/mps-efarmosmenhs-oikonomikis-xrhmatooikonomikis.html

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία λειτουργεί από το 1995 και είναι το πρώτο στην Ελλάδα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο χώρο της Πολιτικής Επιστήμης και της Κοινωνιολογίας. Η ίδρυσή του έγινε με πρωτοβουλία των Τομέων «Πολιτικής Επιστήμης» και «Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι να συμβάλλει στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών και των φοιτητριών και στην εξειδίκευσή τους στα σχετικά επιστημονικά πεδία, η οποία θα τους επιτρέπει τη σφαιρική και θεωρητικά τεκμηριωμένη ανάλυση κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς πραγματικότητας. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα επιστημονικά πεδία της Πολιτικής Επιστήμης και της Κοινωνιολογίας αποβλέποντας στη διεπιστημονική αντιμετώπιση των θεμάτων που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα των δύο χώρων. Σταθερή στόχευση του ΠΜΣ από την ίδρυσή του υπήρξε η στενή και χωρίς στεγανά συνεργασία δύο συγγενών επιστημονικών πεδίων προς όφελος των φοιτητών και των φοιτητριών. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η ισορροπία μεταξύ της εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα και της παροχής μιας συνολικής και συνθετικής προσέγγισης στα θέματα των Κοινωνικών Επιστημών.

Επικοινωνία:

Θεμιστοκλέους 6 & Γαμβέττα 106 78 Αθήνα, 2ος όροφος, γρ. 1

Τηλ.: 210-3688962

Fax:  210-3688961

http://www.pss.pspa.uoa.gr

e-mail: info_pss@pspa.uoa.gr

ΠΜΣ Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές

Κύριος στόχος του είναι η κάλυψη της ανάγκης για παροχή εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με σύγχρονα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Σημαντικό χαρακτηριστικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα, η εξέταση δηλαδή των ευρωπαϊκών και διεθνών φαινομένων από διαφορετικές οπτικές γωνίες και επιστημονικές προσεγγίσεις. Αυτή η επιλογή αντανακλά την πολυπλοκότητα των καταστάσεων και την αλληλεξάρτηση των παραγόντων στον πραγματικό κόσμο. Κατά συνέπεια, οι 25 πτυχιούχοι που κάθε χρόνο επιλέγονται για να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ μπορούν να προέρχονται από μεγάλο εύρος πανεπιστημιακών τμημάτων. Μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να προχωρήσουν στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Επικοινωνία:

Υπεύθυνες: κες Όλγα Δημαρέση και Μαρίνα Πετρέλλη

Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 6 & Γαμβέττα, 2ος όροφος (γραφείο 12), T.K. 106 78 Αθήνα

Ώρες κοινού: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 13:00

Τηλέφωνα: 210 368 8963 – 4

E-mail: eisweb@pspa.uoa.gr

Site: http://eis.pspa.uoa.gr/index.htm

ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η εξειδίκευση στις βασικές πτυχές της λειτουργίας του σύγχρονου κράτους και των δημόσιων πολιτικών. Το πρόγραμμα αποβλέπει σε μια διεπιστημονική θεώρησή τους, με τη συμβολή της διοικητικής επιστήμης, της κοινωνικής πολιτικής και του δημοσίου δικαίου, στη διεύρυνση των οριζόντων των φοιτητών στις σχετικές θεματικές και στην απόκτηση του θεωρητικού εξοπλισμού που επιτρέπει την κατανόηση και την ανάλυσή τους.

Επικοινωνία:

Υπεύθυνη:  Μάγια Στογιάνοβα

Θεμιστοκλέους 6,  όροφος 5ος , γρ. 48, Αθήνα 106 78

Tηλ: 210-3688967

Fax: 210-3688968

E-mail: mayastoyan@pspa.uoa.gr

Site: http://kdp.pspa.uoa.gr/index.html