Νόμος πλαίσιο | Τελευταίες τροποποιήσεις!

Από Γ. Τσαλίκης 23 Αυγούστου 2011

Στον πυρετό της κατάθεσης του Νόμου Πλαίσιο (για να θυμηθείτε ακριβώς τι περιλαμβάνει δείτε το Νόμος Πλαίσιο | Οι 20 αλλαγές) κινούμαστε όλη αυτήν τη βδομάδα (ειδικά εμείς που δίνουμε πρώτο μάθημα την Πέμπτη).

Οι αλλαγές, που ανακοινώθηκαν σήμερα (και έγιναν σε «περιβάλλον συναίνεσης» με τη Νέα Δημοκρατία)  είναι οι εξής:

Διευρύνεται ο ορισμός τους, ώστε να συμπεριλαμβάνουν εκτός των έντυπων βιβλίων, τα ηλεκτρονικά βιβλία και τις ακαδημαϊκές σημειώσεις σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Συνεχίζεται κανονικά η δωρεάν διανομή των συγγραμμάτων χωρίς κάποιο χρονικό όριο.

  • Έρευνα και ΤΕΙ

Δίνεται επίσης η δυνατότητα συνεργασίας και των ΤΕΙ με ερευνητικά κέντρα.

  • Νέα συμβούλια ΑΕΙ

Σχετικά με τα νέα Συμβούλια των ΑΕΙ, η μόνη αλλαγή που πραγματοποιείται αφορά τη σύνθεση των μελών και συγκεκριμένα αυξάνεται κατά ένα ο αριθμός των εσωτερικών μελών (8 μέλη) με αντίστοιχη μείωση των εξωτερικών μελών (6 μέλη).

  • Παρούσες πρυτανικές αρχές

Οι νυν πρυτανικές αρχές συνεχίζουν να ασκούν κανονικά τα καθήκοντά τους έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής των νέων οργάνων και πάντως μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012.

  • Αξιολόγηση του νομοσχεδίου

Τέσσερα χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου θα γίνει αξιολόγηση της εφαρμογής του από Διεθνή Επιτροπή που θα οριστεί.

  • Μέσω του Οργανισμού του κάθε Ιδρύματος, θα οριστούν όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για τη διασφάλιση του αδιάβλητου όλων των εξεταστικών διαδικασιών των φοιτητών.
  • Καθηγητές και Ακαδημαϊκή πορεία

Στις 7μελείς επιτροπές κρίσης των διδασκόντων για την εκλογή τους και εξέλιξή τους θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας καθηγητής από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Για τη συμμετοχή του στη διαδικασία θα μπορεί να γίνει χρήση όλων των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

Αυτό που δεν έγινε:

Τις τελευταίες μέρες, ακούστηκε πολύ έντονα, πως θα προταθεί αναγνώριση ως master, όλων των 5ετών πτυχίων. Βέβαια όταν το άκουσε ο Βενιζέλος τον χτύπησε ένα σχετικό εγκεφαλικό, αφού θα έπρεπε να αναπροσαρμοστούν όλοι οι μισθοί υπαλλήλων, που έχουν τελειώσει σχολή 5ετούς φοίτησης (βλ. Ιατρική και Πολυτεχνεία). Έτσι αυτή η ρύθμιση απορρίφθηκε πριν συζητηθεί καν..

Τι δεν αλλάζει:

Τα δύο βασικά σημεία τριβής μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και των πρυτανικών αρχών είναι η θεσμοθέτηση εξωτερικών μελών που θα συμμετάσχουν στα πανεπιστημιακά συμβούλια και η κατάργηση του δικαιώματος που είχαν οι φοιτητικές παρατάξεις να εκλέγουν όλες τις ακαδημαϊκές συνιστώσες.

Και στα δύο η υπουργός Παιδείας δηλώνει ανυποχώρητη.

Δεν αποκλείεται όμως να δεχθεί κατά τη συζήτηση στη Βουλή ορισμένες αλλαγές στους συσχετισμούς εσωτερικών και εξωτερικών μελών

Δεν δέχεται όμως τη συμμετοχή των φοιτητών στις αρχαιρεσίες μέσω των φοιτητικών παρατάξεων, αλλά μόνο ενός ενιαίου ψηφοδελτίου ανάδειξης των φοιτητών στα συμβούλια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ