Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών | ΤΕΙ Χαλκίδας

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιουνίου 2011

Η παροχή σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων καθώς και η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων, για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Μηχανικού Αεροσκαφών από τους σπουδαστές του Τμήματος.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικά Ι, Φυσική, Τεχνολογία Υλικών, Εισαγωγή στους Η/Υ, Σχέδιο, Οικονομοτεχνική Ανάλυση

Εξάμηνο 2ο
Μαθηματικά ΙΙ, Μηχανική Ρευστών, Μετρολογία, Ηλεκτροτεχνία, Σχεδίαση με Η/Υ, Διοίκηση Μονάδων Συντήρησης

Εξάμηνο 3ο
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Μηχανική, Ηλεκτρικές Μηχανές, Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, Αεροπορική Νομοθεσία
Τομέας Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών: Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά
Τομέας Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Οργάνων Αεροσκαφών: Αναλογικά Ηλεκτρονικά

Εξάμηνο 4ο
Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο, Εισαγωγή στην Αεροδυναμική, Ξένη Γλώσσα – Ορολογία
Τομέας Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών: Δομή Αεροσκαφών, Θερμοδυναμική, Αντοχή Υλικών
Τομέας Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Οργάνων Αεροσκαφών: Ψηφιακά Συστήματα, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα, Διάδοση, Κεραίες

Εξάμηνο 5ο
Μηχανική Πτήσεων
Τομέας Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών: Συστήματα Αεροσκαφών, Στοιχεία Μηχανών, Μηχανική Συγκολλήσεων, Μηχανική Ώσης
Τομέας Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Οργάνων Αεροσκαφών: Ψηφιακός Αυτόματος Έλεγχος, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτρονικά Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογία Αισθητήρων

Εξάμηνο 6ο
Τομέας Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών: Όργανα και Συστήματα Πλοήγησης Αεροσκαφών, Εμβολοφόροι Κινητήρες, Αεροδυναμική Ελικοπτέρων, Καύσιμα – Λιπαντικά, Κατεργασίες Αεροπορικών Υλικών, Σύνθετα Υλικά
Τομέας Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Οργάνων Αεροσκαφών: Ηλεκτρικά Κυκλώματα Αεροσκαφών, Μικροκύματα, Όργανα Αεροσκαφών, Μικροϋπολογιστές, Συστήματα Επικοινωνίας & Ναυτιλίας Αεροσκαφών, Συστήματα Ελέγχου Αεροσκάφους

Εξάμηνο 7ο
Επαγγελματική Δεοντολογία & Ηθική
Τομέας Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών: Στροβιλοκινητήρες, Αρχές Σχεδιασμού Αεροσκαφών, Αεροδυναμική Κινητήρων, Ειδικά Κεφάλαια Μηχανικής Πτήσεων
Τομέας Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Οργάνων Αεροσκαφών: Συστήματα Ραντάρ, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Πτήσεων, Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών, Τοπικά Δίκτυα Αεροσκαφών

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή εργασία, Πρακτική Ασκηση

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος δύνανται να απασχολούνται σε όλο το φάσμα του κλάδου των Αεροσκαφών και ειδικότερα με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων ή τμημάτων των δομικών στοιχείων και των συστημάτων ισχύος των αεροσκαφών.
  • Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων ή συσκευών των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων και των οργάνων των αεροσκαφών.
  • Εφαρμογή τεχνολογικών μεθόδων σχεδίασης, παραγωγής και ανάπτυξης εξαρτημάτων ή τμημάτων των δομικών στοιχείων και των συστημάτων ισχύος των αεροσκαφών.
  • Εφαρμογή τεχνολογικών μεθόδων σχεδίασης, παραγωγής και ανάπτυξης εξαρτημάτων και συσκευών των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων και των οργάνων των αεροσκαφών.
  • Αξιολόγηση και κοστολόγηση εξαρτημάτων ή τμημάτων των δομικών στοιχείων και των συστημάτων ισχύος των αεροσκαφών.
  • Αξιολόγηση και κοστολόγηση εξαρτημάτων και συσκευών των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων και των οργάνων των αεροσκαφών.
  • Έλεγχος της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και της εφαρμογής των αρχών και κανόνων ποιοτικού ελέγχου και των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα της σχεδίασης, παραγωγής, συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων ή τμημάτων των δομικών στοιχείων και των συστημάτων ισχύος των αεροσκαφών, με βάση τα πρότυπα και τους διεθνώς ισχύοντες κανονισμούς.
  • Έλεγχος της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και της εφαρμογής των αρχών και κανόνων ποιοτικού ελέγχου και των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα της σχεδίασης, παραγωγής, συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων ή συσκευών των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συστημάτων και των οργάνων των αεροσκαφών, με βάση τα πρότυπα και τους διεθνώς ισχύοντες κανονισμούς.
  • Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας.
  • Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.